KAJ kiest voor een gendergelijke raad van bestuur en een vrijwillig voorzitter

de nieuwe rvbKAJ vzw is een jongerenbeweging door, voor en met jongeren. Een emancipatiebeweging voor jongeren die niet bij de pakken blijven zitten maar zelf het heft in handen nemen en opkomen voor zichzelf en voor anderen. Deze inspirerende visie toont het unieke van KAJ: een beweging die én jongeren versterkt én maatschappelijke verandering nastreeft.

Privacybeleid

Dit is het privacy statement van de website kaj.be, eigendom van KAJ vzw gevestigd te Urbain Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier, e-mail of bestellingen die je plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kaj.be is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft je expliciet toestemming in de zin van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien je ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder je toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van kaj.be. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je bestelling en betaling
 • Het verzenden van het door je bestelde product
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan andere derden met je nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om je nader te informeren over nieuwe producten of diensten van kaj.be. Je zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door je geregistreerde e-mailadres. Indien je geen informatie over nieuwe producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt je dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Je persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Je persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot je herleidbaar. Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.
 • Tracking cookies: wij plaatsen cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. nl gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking te beperken. Daarnaast heeft je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Indien wij je gegevens niet langer mogen verwerken, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor de producten en diensten die je van ons afneemt.

Je heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met je toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op +32 2 246 53 00.

 

Educatief medewerkers voor de regio’s: W-Vlaanderen / O-Vlaanderen / Limburg

KAJ, Vlaamse jongeren- en actiebeweging, die jongeren via vriendschap leert actie te voeren, zoekt nieuwe medewerkers (m/v) voor het uitwerken van projecten en acties.

Functie

Als educatief medewerker versterk je de regiowerking door het begeleiden van de eigen afdelingen en het uitbouwen van nieuwe afdelingen. Je laat KAJ zowel kwantitatief als kwalitatief groeien door het vormingsproces van de jongeren en vrijwilligers te sturen en te faciliteren. Je maakt concrete afspraken met de afdelingen in je regio en volgt deze op. Je organiseert vorming, zoekt mee naar vrijwilligers en spreekt nieuwe jongeren aan.

Profiel

 • Je hebt affiniteit met de regio, en woont in de betreffende regio (zie titel), je bent in bezit van een diploma sociale agogiek, maatschappelijk assistent / sociaal cultureel werk of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je kan informeel tussen jongeren uit de doelgroep staan, hen vlot benaderen en aanspreken, je kan goed luisteren, je kan je inleven in hun verhaal en je gelooft in jongeren.
 • Je bent kritisch, nieuwsgierig en wil bijleren, je kan verantwoordelijkheid aan jongeren geven.
 • Je durft besluiten nemen en kan hiernaar handelen, je kan doelstellingen bepalen, hiervoor een planning opmaken/volgen om deze te bereiken.
 • Je beschikt bij voorkeur over een wagen en rijbewijs.
 • Voor de meer landelijke of uitgebreide regio’s zijn verplaatsingen geen bezwaar.
 • Avond en weekendwerk zijn eigen aan de job en vormen voor jou zeker geen probleem.

Aanbod

In ruil voor jouw kennis en engagement bieden wij je een voltijds contract van onbepaalde duur. Je volgt een kwalitatief opleidingstraject in een sterke omkadering en krijgt een goede opvolging.

Je hebt een uitdagende opdracht in een fijn team en je kan rekenen op een aanvangssalaris van 2.400 Euro bruto (PC 329.1 barema MV2+10% voor 0 jaar anciënniteit) aangevuld met een eindejaarspremie.2 Verantwoordelijken vorming en opleiding (Brussel)

KAJ, Vlaamse jongeren- en actiebeweging, die jongeren via vriendschap leert actie te voeren, zoekt nieuwe medewerkers (m/v) voor het uitwerken van projecten en acties.

Functie

Je tekent het vormings- en opleidingstraject uit van nieuwe educatieve medewerkers en begeleidt bestaande medewerkers zowel taak- als competentiegericht via coaching, intervisie en evaluatiegesprekken. Je gaat opleidingstrajecten opvolgen, jaarlijks kritisch evalueren en bijsturen.

Daarnaast werk je ook actief mee aan werkgroepen, campagnes, studiedienst, vergaderingen en beleidsnota’s.

Profiel

Je hebt al enige ervaring in vorming, opleiding of personeelsbegeleiding. Je hebt een goede kennis van gespreks- en vergadertechnieken. Coachen, plannen en organiseren en met jongeren objectieven bereiken, zijn de dingen die je gelukkig maken.

je bent in bezit van een diploma maatschappelijk assistent / sociaal cultureel werk of gelijkwaardig door ervaring.

Aanbod

In ruil voor jouw kennis en engagement bieden wij je een voltijds contract van onbepaalde duur. Je volgt een kwalitatief opleidingstraject in een sterke omkadering en krijgt een goede opvolging.

Je hebt een uitdagende opdracht in een fijn team en je kan rekenen op een aanvangssalaris van 2.800 Euro bruto (PC 329.1 barema B1b+10% voor 0 jaar anciënniteit) aangevuld met een eindejaarspremie.Jeugdopbouwwerkers voor de steden Genk / Oostende / Vilvoorde

KAJ, Vlaamse jongeren- en actiebeweging, die jongeren via vriendschap leert actie te voeren, zoekt nieuwe medewerkers (m/v) voor het uitwerken van projecten en acties.

Functie

Als jeugdopbouwwerker werk je vindplaatsgericht om contacten met jongeren bv. aan scholen en interimkantoren te leggen. Je bepaalt samen met je begeleider doelstellingen in je regio en maakt hiervoor de planning.

Je bouwt vertrouwensrelaties op met jongeren uit de doelgroepen van KAJ om samen met hen een zelfstandige actie of afdeling uit te bouwen.

Profiel

 • Je hebt affiniteit met de regio, en woont in de betreffende regio (zie titel), je bent in bezit van een diploma maatschappelijk assistent / sociaal cultureel werk of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je kan informeel tussen jongeren uit de doelgroep staan, hen vlot benaderen en aanspreken, je kan goed luisteren, je kan je inleven in hun verhaal en je gelooft in jongeren.
 • Je bent kritisch, nieuwsgierig en wil bijleren, je kan verantwoordelijkheid aan jongeren geven.
 • Je durft besluiten nemen en kan hiernaar handelen, je kan doelstellingen bepalen, hiervoor een planning opmaken/volgen om deze te bereiken.
 • Je beschikt bij voorkeur over een wagen en rijbewijs.
 • Voor de meer landelijke of uitgebreide regio’s zijn verplaatsingen geen bezwaar.
 • Avond en weekendwerk zijn voor jou zeker geen probleem.

Aanbod

In ruil voor jouw kennis en engagement bieden wij je een voltijds contract van onbepaalde duur. Je volgt een kwalitatief opleidingstraject in een sterke omkadering en krijgt een goede opvolging.

Je hebt een uitdagende opdracht in een fijn team en je kan rekenen op een aanvangssalaris van 2.314 Euro bruto (PC 329.1 barema MV2+10% voor 0 jaar anciënniteit) aangevuld met een eindejaarspremie.Verantwoordelijke communicatie en administratie (Brussel)

KAJ, Vlaamse jongeren- en actiebeweging, die jongeren via vriendschap leert actie te voeren, zoekt nieuwe medewerkers (m/v) voor het uitwerken van projecten en acties. Voor meer informatie over KAJ kan u terecht op www.kaj.be

Functie

Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en administratie.

Je verzorgt onze sociale media en website (imago, acties en campagnes, …). Je optimaliseert onze administratie (adressenbeheer, opmaak nota’s en folders, mailbox, telefoon, …) en staat in voor de eindredactie van het magazine (Up2date).

Daarnaast behoren ook de ledenadministratie, de KAJ-shop en lokale ICT tot je taken.

Profiel

Je hebt het liefst al enige ervaring in vormgeving en communicatie. Kennis van grafische software, Office, CMS en Linux is een plus. Belangrijker dan concrete ervaring zijn communicatieve skills, klantgericht en zelfstandig kunnen werken. Je bent in staat om je snel in nieuwe materie of technologie in te werken. De leefwereld van jongeren boeit je en je kan beleidsbeslissingen en visie op een correcte manier in heldere tekst vertalen.

Je hebt een hogere opleiding vormgeving, communicatie of bent gelijkwaardig door ervaring.

Aanbod

In ruil voor jouw kennis en engagement bieden wij je een voltijds contract van onbepaalde duur. Je volgt een kwalitatief opleidingstraject in een sterke omkadering en krijgt een goede opvolging.

Je hebt een uitdagende opdracht in een fijn team en je kan rekenen op een aanvangssalaris van 2.465 Euro bruto (PC 329.1 barema A1+10% voor 0 jaar anciënniteit) aangevuld met een extra’s.

Interesse? Solliciteer via www.searchselection.com. Meer info: bel naar Francis Vanden Berghe 09/243.40.80HR Verantwoordelijke (Brussel)

KAJ, Vlaamse jongeren- en actiebeweging, die jongeren via vriendschap leert actie te voeren, zoekt nieuwe medewerkers (m/v) voor het uitwerken van projecten en acties.

Functie

Je bent eindverantwoordelijke voor alle personeelszaken voor 22 personeelsleden, verspreid over 4 vestigingen. Je werkt een kwalitatief HR-beleid uit: aanwervingen, functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken, loonadministratie, vakantieregelingen en opvolging fondsen (Vivo, Sociale Maribel,…). Ook preventie en welzijn behoren tot je taken.

Daarnaast werk je ook actief samen met de financieel verantwoordelijke en de communicatiemedewerker.

Profiel

Je hebt enkele jaren aangetoonde ervaring in HR-zaken, het liefst gecombineerd met een hogere opleiding in menswetenschappen. Je hebt een relevante kennis van human resources en kan zelfstandig ontwikkelingen in sociale wetgeving opvolgen. Ervaring met PC 329.1, en situationeel leiderschap is een plus.

Aanbod

In ruil voor jouw kennis en engagement bieden wij je een voltijds contract van onbepaalde duur. Je volgt een kwalitatief opleidingstraject in een sterke omkadering en krijgt een goede opvolging.

Je hebt een uitdagende opdracht in een fijn team en je kan rekenen op een aanvangssalaris van 2.800 Euro bruto (PC 329.1 barema B1b+10% voor 0 jaar anciënniteit) aangevuld met een eindejaarspremie.In volle vaart van dromen naar plannen

Congres november 2016

Waar wil KAJ werk van maken in de periode 2018-2021 en hoe gaan we dat doen? Deze vraag beantwoordden we in een 'beleidsnota': een lijvig document waar we afgelopen jaar allemaal hard aan gewerkt hebben. Het congres was een orgelpunt in het tot stand komen.

In de vorige aflevering...

De voorbereiding van het congres startte al in het voorjaar met allerlei bevragingen van leden en kernleden, met een droomtweedaagse in augustus en enkele uitgebreide raden van bestuur. In september deden al 55 jongeren hun zegje op de provinciekernen. Dit alles bij elkaar was het vertrekpunt van het congres op 19 en 20 november 2016.

Missie en Visie

Missie - Wat maakt ons uniek?

In KAJ gaan arbeidersjongeren samen op pad. Via ontmoeting en persoonlijk contact leren we onszelf en de ander kennen. We worden bewust van onze eigen realiteit en waarde, zien gelijkenissen bij anderen en leren over systemen die ons leven beïnvloeden. We kijken kritisch naar onze omgeving en de maatschappij en nemen ons eigen leven in handen. We blijven zowel in ons persoonlijk leven als in de maatschappij niet bij de pakken zitten en komen op om alle jongeren alle kansen te geven waar we recht op hebben. We strijden voor een leven en samenleving waar onze rechten en onze waarde centraal staan. Hierdoor worden wij gevormd en veranderen wij persoonlijk, waardoor de samenleving duurzaam verandert. Dit alles doen we via de methode ‘zien-oordelen-handelen’.

KAJ moet de realiteit, die wij als jongeren beleven veranderen

Sinds begin september schoten we op nationaal met een nieuwe ploeg uit de startblokken. 'Wij', dat zijn Els, Riensje, Jo en Stefaan en we gaan ons uiterste best doen om samen met jullie de KAJ-acties, -campagnes, -afdelingswerking verder te ontwikkelen! Jullie vragen zich misschien af: Welke visie hebben die dames en heren? Waar willen ze werk van maken? Hebben wij ook iets te zeggen? Het is niet simpel om dat allemaal duidelijk te maken op twee bladzijden, maar hier lees je alvast een stevige impressie.