Artikelindex

Missie - Wat maakt ons uniek?

In KAJ gaan arbeidersjongeren samen op pad. Via ontmoeting en persoonlijk contact leren we onszelf en de ander kennen. We worden bewust van onze eigen realiteit en waarde, zien gelijkenissen bij anderen en leren over systemen die ons leven beïnvloeden. We kijken kritisch naar onze omgeving en de maatschappij en nemen ons eigen leven in handen. We blijven zowel in ons persoonlijk leven als in de maatschappij niet bij de pakken zitten en komen op om alle jongeren alle kansen te geven waar we recht op hebben. We strijden voor een leven en samenleving waar onze rechten en onze waarde centraal staan. Hierdoor worden wij gevormd en veranderen wij persoonlijk, waardoor de samenleving duurzaam verandert. Dit alles doen we via de methode ‘zien-oordelen-handelen’.

Visie

Het verhaal van elke jongeren staat centraal

Het verhaal van elke jongere staat centraal in de dagelijkse werking van KAJ. Alles begint en eindigt met dit verhaal. “Hoe is ’t met jou?” is dan ook de basisvraag binnen KAJ.

Het persoonlijk contact en elke jongere staat centraal. Vriendschap en plezier zijn belangrijke middelen om groepen te vormen. Wij zijn samen 1 groep vrienden. Het persoonlijke contact is als het ware een stokpaardje in KAJ waarbij een jongere in een persoonlijk contact aangesproken wordt. Dit gaat over persoonlijke stappen in zijn/haar leven en over zijn/haar functie in de KAJ, welke onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In KAJ beseffen wij dat elke jongere de moeite waard is. Wij geloven in de kracht van jongeren samen, die verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf én voor elkaar. Activiteiten zijn een belangrijk middel om dit te bereiken en een groepssfeer te ontwikkelen. Huisbezoeken zijn binnen KAJ één van de belangrijke methodes om jongeren persoonlijk aan te spreken, te bereiken en te motiveren. Via een huisbezoek tonen wij oprechte interesse in de leefwereld van de jongere en zijn omgeving. Wij willen hiermee naar de jongere toestappen en het belang van de jongere benadrukken.

In KAJ willen we jongeren een thuis bieden, om als persoon te groeien en te ontwikkelen. Daarom kunnen we in KAJ onszelf zijn met onze sterke en zwakke kanten, onze mogelijkheden en onze beperkingen. Een thuis waar imago of maskers geen belang hebben en waar er ruimte is voor experiment en ontwikkeling van vaardigheden. Een veilige haven waar iedereen welkom is om met elkaar op stap te gaan, om te ontdekken wie je bent en wat je kunt. Waar we fouten kunnen maken, kunnen leren uit onze fouten en opnieuw kansen krijgen.

De vormingsopdracht van KAJ

Cardijn zei ‘je mag een jongere niet zomaar in het water gooien, ze zouden verdrinken, je moet hen eerst leren zwemmen!’

Jongeren van KAJ zijn straffe jongeren. Wij doen en blijven niet bij de pakken zitten. We trekken andere jongeren mee. We doen i.p.v. praten en ondernemen stappen via ‘zien-oordelen-handelen’. We zijn jongeren die vanuit ervaring spreken en geen mooie theorieën verkondigen. Door voorbeeldgedrag leren wij anderen, we motiveren andere jongeren om te doen, we spreken elkaar aan op fout gedrag en maken anderen bewust. We komen op voor onszelf en voor anderen en voor onze mening die gebaseerd is op feiten en ervaring. We komen op voor andere groepen, tegen onrecht en een betere wereld. Het zijn jongeren die luisteren naar anderen met respect, kritisch zijn, bewust zijn, en durven dromen. Wij worden niet zo geboren, maar in KAJ worden wij samen gevormd! Onze afdelingen zijn middel om ons gedurende lange periode in groep duurzaam en permanent te vormen voor een betere samenleving.

Het is onze opdracht, onze verantwoordelijkheid – samen.

KAJ kiest voor jongeren die bewust in het leven staan en zelf kozen om naar de KAJ te komen. Daarom richten wij ons op een leeftijd vanaf 12 jaar, en tot 30 jaar, zonder discriminatie naar afkomst, nationaliteit, geslacht, scholing, geloof of seksuele en politieke voorkeur, zolang dit niet in strijd is met de waarden en doelen van KAJ.

Wij zijn in onze adolescentie, een belangrijke periode van ontwikkeling. Wij kijken met een open en onbevangen, doch kritische blik naar onze omgeving. Wij zijn van nature dynamisch en actief, en net daar ligt de kracht van jongeren.

Voor, met en door jongeren

Wij laten leden ook activiteiten organiseren. Iedereen krijgt de kans om ook zelf activiteiten te organiseren. We pakken de dingen samen aan, leden hebben veel inspraak, activiteiten zijn aangepast aan interesses, … Onze beweging wordt gestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit leden vanuit de verschillende provincies in Vlaanderen en Brussel.