Afdrukken

Jozef Cardijn

Benieuwd waarom Cardijn de KAJ oprichtte en hoe KAJ vroeger was?

Laat je meeslepen in de wandeling doorheen de geschiedenis van meer dan 80 jaar kajotterswerk.

Daens, het grote voorbeeld van Jozef Cardijn

Cardijn keek als kind erg op naarAdolf Daens, waarschijnlijk ken je hem wel van de film met Jan Decleir of de musical met Lucas Van den Eynde. Daens kwam op voor de arbeiders, ook al kende hij heel veel tegenstand van de Kerk. Cardijn, die op jeugdige leeftijd priester Daens de sociale gelijkheid hoorde verkondigen, werd door die boodschap zo erg gegrepen dat hij zwoer zijn leven te geven voor de arbeiders, voor de zwakken en kleinen.

Het ontstaan van K.A.J. en V.K.A.J.

TienduizendenHet bleef niet bij een belofte. Vanaf 1912, als onderpastoor in Laken, groeit bij Cardijn de overtuiging en de kracht om een beweging op gang te brengen voor en door werkende jongeren. Methodes rijpen, ideeën groeien en zijn methode zien, oordelen en handelen blijkt een schot in de roos. Het wordt hét middel voor tienduizenden arbeiders en arbeidsters om zelfbewustzijn te kweken en hun eigen leven in handen te laten nemen. Heel wat oud-kajotters bestempelen K.A.J. als de universiteit van het leven. Jongeren die vanwege hun sociale afkomst geen kansen kregen om verder te studeren, ontwikkelen zich dankzij de beweging tot grote leiders, politici, syndicalisten en verantwoordelijken.


De Gloriejaren

K.A.J. en V.K.A.J. worden massabewegingen

CardijnIn het begin van de jaren ‘20 krijgen de V.K.A.J. en de K.A.J. meer vorm en begint de strijd voor erkenning als zelfstandige jongerenbewegingen binnen de christelijke arbeidersbeweging. Er wordt ook gestreefd naar erkenning als aparte jongerenbeweging binnnen de kerk, die eerder voorstander was van een éénheidsbeweging. De K.A.J.-V.K.A.J. wint op alle fronten en ontwikkelt zich in de periode ‘25- ‘40 tot een massabeweging die tienduizenden jongeren kan bezielen en vormen.

K.A.J. ontstaat ook in andere landen

Een wereldwijde bewegingCardijn zag toen al dat de situatie van jongeren hier onlosmakelijk verbonden was met de situatie van jongeren in de rest van Europa en de rest van de wereld.

Honderden kajotters worden de wereld ingestuurd. In een mum van tijd wordt de K.A.J. dan ook die al snel om en bij de 80 landen bestrijkt. In 1957 wordt de Internationale KAJ (IKAJ, JOCI of IYCW) gesticht.

De consumptiemaatschappij en de gevolgen ervan voor K.A.J.

In de jaren 1960 geraakt de consumptiemaatschappij op volle toeren. De welvaart stijgt en de arbeidersklasse komt in een vicieuze cirkel van verdienen-uitgeven-produceren terecht. Dit had als gevolg dat veel minder jongeren tussen 14 en 25 financiële problemen hadden. Daarnaast waren er nog enkele veranderingen:

Dit alles had als gevolg dat de grote massa in K.A.J. snel verminderde.


De erfenis van Cardijn verdeeld

Kardinaal Cardijn sterft

Op 24 juli 1967 stierf CardijnOp 24 juli 1967 stierf Cardijn, twee jaar nadat hij tot kardinaal werd gewijd. Nu stonden de kajotters er alleen voor.

In die periode begon K.A.J. meer en meer te neigen naar het marxisme en verder weg van de sociale leer van de Kerk. De spanning tussen K.A.J. en V.K.A.J. was om te snijden ondermeer omwille van de genomen afstand van de sociale leer van de kerk, maar ook omdat K.A.J. heel erg aandrong op een samensmelting van K.A.J. en V.K.A.J.. Ook intern in K.A.J. laaiden de discussies hoog op en dit alles leidde uiteindelijk tot een splitsing.

De splitsing

In 1976 scheurden 6 verbonden (Ieper, Roeselare, Gent, Asse, Halle, Brussel) zich af om de kersverse Kajottersbeweging te gaan vormen. Zij verzetten zich tegen de "te éénzijdig maatschappijkritische en te centralistische wending" die K.A.J. had genomen.

De eenmaking

De éénmaking19 jaar later besloten de toenmalige vrijwilligers en beroepskrachten om toch weer 1 gezamenlijke beweging te vormen, dit ondermeer onder invloed van het ACW. Vanaf april 1995 vormden K.A.J., V.K.A.J. en Kajottersbeweging één groep, onder de naam KAJ (nu zonder puntjes). We spreken hier over.


En de huidige KAJ?

Actie – zottenwerk en de jongerenmars

Jongerenmars, 19 maart 2005In 2005 werkt KAJ rond werkloosheid bij jongeren. Er worden heel wat activiteiten voor jong en oud georganiseerd rond zottenwerk en zo verzamelde KAJ feiten van de kajotters zelf. KAJ kwam tot de vaststelling dat jongeren in België nog te weinig kansen krijgen. Ook andere organisaties kwamen in die periode tot die vaststelling en het idee voor een gezamenlijke jongerenmars was geboren.

Op trok KAJ met heel wat eisen over jongeren en arbeid samen met andere organisaties door de straten van Brussel. Kort daarna, in het kader van onze “goede vrijdag” actie werden we ontvangen op het kabinet van minister Vandenbroucke, die oor had naar onze eisen.

Bij het overzich actie in KAJ vind je meer info over zottenwerk en de jongerenmars!

De basis wordt prioriteit

4*20-rock, 80 KAJ, 2005In 2005 bestaat KAJ 80 jaar en dat wordt gevierd met een festival van jewelste. 4X20-rock was dan ook een groot succes.

Naast al het feestgevier worden dat jaar ook enkele belangrijke beslissingen genomen. Er is te veel structuur in de beweging geslopen en dus wordt er nu het een en het ander afgeschaft. Vanaf nu spreken we enkel nog over afdelingen, regio’s en het nationale niveau. Het provinciale niveau met alle bijhorende vergaderstructuren wordt dus weggelaten. Alles vertrekt vanuit de vrijwilligers in de basis. Zij maken de beweging!