Artikelindex

En de huidige KAJ?

Actie – zottenwerk en de jongerenmars

Jongerenmars, 19 maart 2005In 2005 werkt KAJ rond werkloosheid bij jongeren. Er worden heel wat activiteiten voor jong en oud georganiseerd rond zottenwerk en zo verzamelde KAJ feiten van de kajotters zelf. KAJ kwam tot de vaststelling dat jongeren in België nog te weinig kansen krijgen. Ook andere organisaties kwamen in die periode tot die vaststelling en het idee voor een gezamenlijke jongerenmars was geboren.

Op trok KAJ met heel wat eisen over jongeren en arbeid samen met andere organisaties door de straten van Brussel. Kort daarna, in het kader van onze “goede vrijdag” actie werden we ontvangen op het kabinet van minister Vandenbroucke, die oor had naar onze eisen.

Bij het overzich actie in KAJ vind je meer info over zottenwerk en de jongerenmars!

De basis wordt prioriteit

4*20-rock, 80 KAJ, 2005In 2005 bestaat KAJ 80 jaar en dat wordt gevierd met een festival van jewelste. 4X20-rock was dan ook een groot succes.

Naast al het feestgevier worden dat jaar ook enkele belangrijke beslissingen genomen. Er is te veel structuur in de beweging geslopen en dus wordt er nu het een en het ander afgeschaft. Vanaf nu spreken we enkel nog over afdelingen, regio’s en het nationale niveau. Het provinciale niveau met alle bijhorende vergaderstructuren wordt dus weggelaten. Alles vertrekt vanuit de vrijwilligers in de basis. Zij maken de beweging!