Artikelindex

Jozef Cardijn

Benieuwd waarom Cardijn de KAJ oprichtte en hoe KAJ vroeger was?

Laat je meeslepen in de wandeling doorheen de geschiedenis van meer dan 80 jaar kajotterswerk.

Daens, het grote voorbeeld van Jozef Cardijn

Cardijn keek als kind erg op naarAdolf Daens, waarschijnlijk ken je hem wel van de film met Jan Decleir of de musical met Lucas Van den Eynde. Daens kwam op voor de arbeiders, ook al kende hij heel veel tegenstand van de Kerk. Cardijn, die op jeugdige leeftijd priester Daens de sociale gelijkheid hoorde verkondigen, werd door die boodschap zo erg gegrepen dat hij zwoer zijn leven te geven voor de arbeiders, voor de zwakken en kleinen.

Het ontstaan van K.A.J. en V.K.A.J.

TienduizendenHet bleef niet bij een belofte. Vanaf 1912, als onderpastoor in Laken, groeit bij Cardijn de overtuiging en de kracht om een beweging op gang te brengen voor en door werkende jongeren. Methodes rijpen, ideeën groeien en zijn methode zien, oordelen en handelen blijkt een schot in de roos. Het wordt hét middel voor tienduizenden arbeiders en arbeidsters om zelfbewustzijn te kweken en hun eigen leven in handen te laten nemen. Heel wat oud-kajotters bestempelen K.A.J. als de universiteit van het leven. Jongeren die vanwege hun sociale afkomst geen kansen kregen om verder te studeren, ontwikkelen zich dankzij de beweging tot grote leiders, politici, syndicalisten en verantwoordelijken.