Ik heb een droom

ik heb een droomIk zeg u vandaag, mijn vrienden, dat ondanks de moeilijkheden en frustraties van nu, ik nog altijd een droom heb. Het is een droom die ferm geworteld zit in de KAJ-droom. Ik heb een droom dat op een dag dit land zal verrijzen en zal leven naar de ware betekenis van haar credo: “Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend; dat alle mensen evenveel kansen verdienen.”

Ik heb een droom dat op een dag alle mensen kunnen genieten van waardig werk, waardig werk waardoor ze de waardigheid die ze allen, zonder één enkele uitzondering, verdienen, ook echt verkrijgen. Waardig werk waardoor ze sociale uitsluiting kunnen tegengaan, waardoor ze aan een voorspoedige toekomst kunnen werken, een toekomst die zowel henzelf als al hun dierbaren toelacht. Een waardig werk waardoor iedereen ook zijn bijdrage kan leveren aan de sociale zekerheid, die in de onzekere tijden, ondermeer door de enorme jeugdwerkloosheid én de vergrijzing, meer dan ooit zal moeten instaan voor de behoeftigen en (kans)armen.

Ik heb een droom dat elke jongere in het Vlaamse land, van de Noordzee tot de Maas, werkzekerheid krijgt en niet in de onzekerheid van tijdelijke en interimcontracten moet werken. Dat interimbureaus wel respect tonen voor de jonge werkzoekenden en dat zij als mensen in plaats van nummers of dieren worden behandeld. Dat zij ooit wel in het profiel mogen passen en de kans krijgen om ervaring op te doen. Dat zij door de interimbureaus wel worden geholpen om een job te vinden.

Ik heb een droom dat Bilal als kok aan de slag kan, dat Patrick-Logan eindelijk voltijds als magazijnier kan beginnen en zijn schulden kan gaan afbouwen, dat Katarina eindelijk werk vindt om zo haar studies te kunnen betalen, dat André mag beginnen in de bouw om zo te kunnen zorgen voor zijn vrouw en kind, dat Nabil niet meer in het zwart hoeft te werken, zodat hij wel verzekerd is en later recht heeft op een rechtvaardig pensioen. Dat Thoma niet meer hoeft samen te wonen met zijn vrouw en 4 vrienden omdat hij het geld niet heeft om zelf iets te betrekken. Dat Amadou de kans krijgt om te werken en zo met een mooie toekomst aan te vangen. Dat Craemer… Dat Roton… Dat Dimi… Dat Fool… Dat Jeremy… Dat Mo…

Ik heb een droom dat de aangesproken ook hun taak in hun en in deze KAJ-droom mogen opnemen, dat zij zelf de toekomstige leiders van een nieuwe generatie kajotters mogen worden, dat zij de beweging mee helpen uitbouwen, dat zij ons weer leren wat actie echt is, dat zij de wereld een spiegel voorhouden en die wereld ook daadwerkelijk veranderen. Dat zij, als het moet, hun leven geven voor de redding van de arbeidersstand. Dat wij als KAJ hen de houvast mogen bieden om deze taak tot een goed einde te brengen.

Ik heb een droom dat iedere jongere inderdaad meer waard mag zijn dan alle goud van de wereld!

Ik heb vandaag een droom.

Ik heb een droom dat in iedere wijk, in ieder dorp, in iedere stad een KAJ-afdeling verrijst, een KAJ-afdeling waar jongeren werkelijk in actie zijn in hun eigen leven, een afdeling die er gekomen is na een bewuste keuze voor bepaalde jongeren, jongeren die gebonden zijn door een gezamenlijke realiteit. Een afdeling die er gekomen is omdat er een nood was, een nood die werd aangegeven door de jongeren zelf, jongeren die doen wat nodig is. Jongeren die uit een welbepaalde doelgroep komen, die niet altijd de meest voor de handliggende jongeren zijn, maar wel die jongeren die in hun KAJ-afdeling echt een thuis voor jongeren vinden, waar jongeren leren hun leven in eigen handen te nemen en bijdragen in de strijd naar een rechtvaardiger wereld.

Ik heb een droom dat wij binnen 3 jaar de helft meer ingeschreven leden hebben, meer leden die samen veel actiever zijn, die, gebonden door eenzelfde realiteit én de KAJ, samen de maatschappij willen en zullen veranderen, iedereen naar eigen vermogen en kunnen, meer leden die meer willen dan enkel lid zijn van een jongerenorganisatie waar ontspanning centraal staat, meer leden die waarlijks militant willen en durven zijn.

Ik heb een droom dat er een afdeling start met jonge Latino’s zonder diploma in Brussel, dat er een afdeling met jonge asielzoekers die geconfronteerd worden met huisjesmelkerij verrijst in Sint-Truiden.

Ik heb een droom dat op een dag zelfs Vlaanderen, een bekrompen gewest dat verzengt in de hitte van ongerechtigheid en onverdraagzaamheid, omgevormd zal worden in een oase van waardig werk, rechtvaardigheid en tolerantie.

Ik heb vandaag een droom.

Ik heb een droom dat op een dag elke vallei omhoog zal komen, elke heuvel en elke molshoop klein gemaakt zal worden, de dichtgebouwde plaatsen tot vlakten zullen worden en de scheve plaatsen recht zullen worden gemaakt en de glorie van de KAJ onthuld zal worden en al wat van vlees en bloed is dit tezamen zal zien. Dit is onze hoop. Dit is ons geloof. Met dit geloof zullen we in staat zijn een kiezelsteen van hoop te houwen uit de berg van wanhoop. Met dit geloof zullen we in staat zijn de schetterende wanklanken van ons land om te vormen tot een prachtige symfonie van broederschap en rechtvaardigheid. Met dit geloof zullen we in staat zijn samen te werken, samen te bidden, samen te vechten, samen naar de gevangenis te gaan, samen op te komen voor vrijheid in de wetenschap dat wij op een dag vrij zullen zijn.

Dit zal de dag zijn dat alle kinderen van God met een nieuwe betekenis zullen kunnen zingen:

'Mijn land, het is van u
Zoet land van waardig werk
Over u zing ik:
Land waar mijn vaders stierven
Land waarop wij trots zijn,
Laat van elke fabriek
Rechtvaardigheid klinken.'

En als Vlaanderen een grote natie wil zijn, dan moet dit waarheid worden. Dus laat rechtvaardigheid klinken vanaf Volvo-Cars in Oost-Vlaanderen! Laat rechtvaardigheid klinken vanaf CNH Zedelgem in West-Vlaanderen. Laat rechtvaardigheid klinken vanaf Beckers in Limburg. Laat rechtvaardigheid klinken vanaf Opel in Antwerpen. Laat rechtvaardigheid klinken vanaf Eternit in Vlaams-Brabant! Laat rechtvaardigheid klinken vanaf Audi in Brussel! Maar niet alleen dat; laat rechtvaardigheid klinken voor elke jonge immigrant op zoek naar een thuis! Laat rechtvaardigheid klinken van op de Brouckère in Brussel! Laat rechtvaardigheid klinken vanaf elk interimkantoor en elke fabriek in Vlaanderen. Vanaf elke werkplaats, laat rechtvaardigheid klinken.

Wanneer we rechtvaardigheid laten klinken, wanneer we het van uit elk dorp en elk gehucht van uit elke staat en elke stad laten klinken, zullen we in staat zijn de dag te bespoedigen waarop alle kinderen van God, allochtoon of autochtoon, man of vrouw, lang- of kortgeschoold, de handen ineenslaan en de woorden roepen:

Vooruit, immer vooruit! Laat waardig werk ons deel zijn!

Vrij naar: “I have a dream” door Martin Luther King jr. Washington, bij het Lincoln Memorial, 28 augustus 1963