Ik heb een droom

ik heb een droomIk zeg u vandaag, mijn vrienden, dat ondanks de moeilijkheden en frustraties van nu, ik nog altijd een droom heb. Het is een droom die ferm geworteld zit in de KAJ-droom. Ik heb een droom dat op een dag dit land zal verrijzen en zal leven naar de ware betekenis van haar credo: “Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend; dat alle mensen evenveel kansen verdienen.”

Ik heb een droom dat op een dag alle mensen kunnen genieten van waardig werk, waardig werk waardoor ze de waardigheid die ze allen, zonder één enkele uitzondering, verdienen, ook echt verkrijgen. Waardig werk waardoor ze sociale uitsluiting kunnen tegengaan, waardoor ze aan een voorspoedige toekomst kunnen werken, een toekomst die zowel henzelf als al hun dierbaren toelacht. Een waardig werk waardoor iedereen ook zijn bijdrage kan leveren aan de sociale zekerheid, die in de onzekere tijden, ondermeer door de enorme jeugdwerkloosheid én de vergrijzing, meer dan ooit zal moeten instaan voor de behoeftigen en (kans)armen.

Wat is KAJ?

Wij van KAJ zijn geïnteresseerd in jou!

Samen met een hele bende leden beleven we de tijd van ons leven!

En jij kan ons daarmee helpen!

En wat zoek jij?

Een lokaal om je in te amuseren, een toog voor een fijn gesprek, een plaats om stom af te laten? In KAJ doen we samen ons goesting; iedereen wordt aanvaard. In de KAJ vind je altijd wel iemand die jou toont wat ‘kajotteren’ is.

Geschiedenis

Jozef Cardijn

Benieuwd waarom Cardijn de KAJ oprichtte en hoe KAJ vroeger was?

Laat je meeslepen in de wandeling doorheen de geschiedenis van meer dan 80 jaar kajotterswerk.