Afdrukken

Wat is verzekerd en wat niet? Waar moet je met je afdeling nog een extra verzekering voor afsluiten? Hier vind je een antwoord op al je vragen!

Wie is verzekerd?

Wanneer ben in je ingeschreven?

Je bent ingeschreven vanaf het moment dat je inschrijvingsbriefje ingevuld is en je lidgeld betaald.

Als iemand niet ingeschreven is op de dag van het ongeval, dan is die niet verzekerd! Zorg ervoor dat al je leden en kernleden bij de start van het nieuwe werkjaar zo snel mogelijk ingeschreven zijn. Als er tijdens het werkjaar nog nieuwe leden bijkomen, kan je hen nog steeds inschrijven.

Kandidaatleden

Dit is iemand die de KAJ komt proberen om te zien of het hem/haar aanstaat. Kandidaatleden zijn voor een proefperiode van 4 weken gratis verzekerd.

Je moet wel een lijst bijhouden met de naam, voornaam en de datum van al de kandidaatleden vanaf het ogenblik dat ze deelnemen aan de activiteiten.

Waarvoor ben je verzekerd?

De KAJ-vezekering is een aanvullende verzekering. Dit wil zeggen dat ze bovenop andere verzekeringen komt zoals de mutualiteit of de familiale polis. De kosten die bijvoorbeeld niet door de mutualiteit betaald worden, betaalt de KAJ verzekering.

De verzekering van KAJ geldt wereldwijd.

Als lid van KAJ ben je verzekerd voor:


Lichamelijke ongevallen

Wat?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis waarbij je lichamelijk gekwetst wordt. Voorbeelden zijn een voedselvergiftiging of een gebroken arm. Het voorval is onopzettelijk.

Wanneer?

Tijdens een KAJ-activiteit.

Op weg van en naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt. Je moet de kortste en/of veiligste weg nemen.

Vergoedingen?

Zijn er zaken die niet verzekerd zijn?

Sommige zaken dekt de KAJ-verzekeringspolis niet.

Enkele voorbeelden

Verzekerde voorvallen:

Niet-verzekerde voorvallen:


Burgerlijke aansprakelijkheid

Wat?

Een lid schiet per ongeluk een raam kapot, je laat de digitale camera van een medekernlid vallen, tijdens een spel loopt een lid tegen een ander een lid en die bezeert zich hierbij. Als je per ongeluk schade veroorzaakt aan personen (een lichamelijk letsels) of aan goederen (materiële schade) dan ben je hier tegen verzekerd.

Wanneer?

Vergoedingen?

De kosten worden terugbetaald als aan 3 voorwaarden voldaan is:

Zijn er zaken die niet verzekerd zijn?

Ja, als je ouder bent dan 16 jaar en je veroorzaakt schade door ‘grove schuld’ dan zal de verzekering niet tussenkomen. ‘Grove schuld’ wil zeggen dat je niet verzekerd bent als je:

Opgelet! Als je materiaal huurt, hoort dit niet tot de KAJ-goederen, dit is dus niet verzekerd.

Enkele voorbeelden

Verzekerde voorvallen:

Niet-verzekerde voorvallen


Rechtsbijstand

Wat?

Rechtsbijstand is enkel mogelijk bij burgerlijke aansprakelijkheid. Concreet wil het zeggen dat je via de KAJ-verzekering beroep kan doen op juridische bijstand (een advocaat, expert,…) als dit nodig is.

Dit kan in volgende gevallen:

Bij de minste twijfel of mogelijke inschakeling van rechtsbijstand neem je contact op met het nationale secretariaat en je vrijgestelde. Samen kijken we na of er rechtsbijstand ingeroepen kan worden.


Tijdelijke verzekering

Iemand is geen lid van KAJ, maar gaat mee op kamp, weekend of schoolweek om een handje toe te steken. Bijvoorbeeld: kookouders, hulpkernleden, de kinderen van deze mensen. Hen kan je verzekeren voor de periode van het kamp, weekend,… Deze tijdelijke verzekering kost 3,5 euro.

Dit moet je melden aan het nationale secretariaat. Je doet dit rechtstreeks (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 02/246.53.00) en geeft de naam, voornaam, adres, leeftijd, het adres van de kampplaats, de datum/periode van de activiteit door en de gegevens van de hoofdverantwoordelijke


De aangifte

Lichamelijke ongevallen

Burgerlijke aansprakelijkheid

Hoe gebeurt de aangifte?

Nog vragen?

Neem contact op het nationaal secretariaat: 02/246.53.00 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.