Artikelindex

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wat?

Een lid schiet per ongeluk een raam kapot, je laat de digitale camera van een medekernlid vallen, tijdens een spel loopt een lid tegen een ander een lid en die bezeert zich hierbij. Als je per ongeluk schade veroorzaakt aan personen (een lichamelijk letsels) of aan goederen (materiële schade) dan ben je hier tegen verzekerd.

Wanneer?

 • Tijdens een KAJ-activiteit.
 • Op weg van en naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt. Je moet de kortste en/of veiligste weg nemen.

Vergoedingen?

De kosten worden terugbetaald als aan 3 voorwaarden voldaan is:

 • een lid, kernlid of goederen van KAJ begaan een onopzettelijke fout
 • er is lichamelijke of materiële schade
 • de schade is het gevolg van een ongeluk tijdens een KAJ-activiteit of op weg van en naar een KAJ-activiteit

Zijn er zaken die niet verzekerd zijn?

Ja, als je ouder bent dan 16 jaar en je veroorzaakt schade door ‘grove schuld’ dan zal de verzekering niet tussenkomen. ‘Grove schuld’ wil zeggen dat je niet verzekerd bent als je:

 • je bevond in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie
 • drugs genomen hebt
 • deelnam aan een vechtpartij
 • goederen met opzet beschadigde of ontvreemdde.

Opgelet! Als je materiaal huurt, hoort dit niet tot de KAJ-goederen, dit is dus niet verzekerd.

Enkele voorbeelden

Verzekerde voorvallen:

 • Tijdens een fietstocht rijdt een lid onopzettelijk een voetganger omver. De lichamelijke en materiële schade van de voetganger worden vergoed.
 • Tijdens een opruimbeurt in het lokaal valt een stapel planken op de auto van de buurman. Dit gebeurde duidelijk niet met opzet, de schade aan de auto is verzekerd door de KAJ-verzekering.

Niet-verzekerde voorvallen

 • Tijdens een weekend vernielen enkele leden de tussenwand van het lokaal door er met hun voeten tegen te trappen. De KAJ-verzekering komt niet tussen, want de schade gebeurde met opzet.
 • De hoofdverantwoordelijk leent de auto van haar vriend voor een KAJ-activiteit. Door een onopzettelijk fout veroorzaakt ze een ongeval. De KAJ-verzekering komt niet tussen, want de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt schade aan goederen in bruikleen niet.