Artikelindex

Wat is verzekerd en wat niet? Waar moet je met je afdeling nog een extra verzekering voor afsluiten? Hier vind je een antwoord op al je vragen!

Wie is verzekerd?

 • KAJ als beweging
 • de ingeschreven leden, kernleden en hoofdverantwoordelijken van KAJ

Wanneer ben in je ingeschreven?

Je bent ingeschreven vanaf het moment dat je inschrijvingsbriefje ingevuld is en je lidgeld betaald.

Als iemand niet ingeschreven is op de dag van het ongeval, dan is die niet verzekerd! Zorg ervoor dat al je leden en kernleden bij de start van het nieuwe werkjaar zo snel mogelijk ingeschreven zijn. Als er tijdens het werkjaar nog nieuwe leden bijkomen, kan je hen nog steeds inschrijven.

Kandidaatleden

Dit is iemand die de KAJ komt proberen om te zien of het hem/haar aanstaat. Kandidaatleden zijn voor een proefperiode van 4 weken gratis verzekerd.

Je moet wel een lijst bijhouden met de naam, voornaam en de datum van al de kandidaatleden vanaf het ogenblik dat ze deelnemen aan de activiteiten.

Waarvoor ben je verzekerd?

De KAJ-vezekering is een aanvullende verzekering. Dit wil zeggen dat ze bovenop andere verzekeringen komt zoals de mutualiteit of de familiale polis. De kosten die bijvoorbeeld niet door de mutualiteit betaald worden, betaalt de KAJ verzekering.

De verzekering van KAJ geldt wereldwijd.

Als lid van KAJ ben je verzekerd voor:


Lichamelijke ongevallen

Wat?

Een ongeval is een plotse gebeurtenis waarbij je lichamelijk gekwetst wordt. Voorbeelden zijn een voedselvergiftiging of een gebroken arm. Het voorval is onopzettelijk.

Wanneer?

Tijdens een KAJ-activiteit.

Op weg van en naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt. Je moet de kortste en/of veiligste weg nemen.

Vergoedingen?

 • Een vergoeding in geval van overlijden of van blijvende arbeidsongeschiktheid
 • De terugbetaling van de kosten van geneeskundige verzorging
 • De terugbetaling van aanverwante kosten, zoals het vervoer met de ziekenwagen.

Zijn er zaken die niet verzekerd zijn?

Sommige zaken dekt de KAJ-verzekeringspolis niet.

 • Gevaarlijke activiteiten: skiën, sportvliegen, bergsport, waterski, speleologie, duiken met apparaten onder druk, boksen, worstelen, judo, valschermspringen, het gebruik van vuurwapens bij sport,…. De lijst is enorm lang, bij twijfel contacteer je best het nationale secretariaat.
 • Snelheids- ,regelmatigheids- of behendigheidsritten en –wedstrijden met motorrijtuigen of –vaartuigen.
 • Winstgevende sportactiviteiten
 • Activiteiten met luchtvaartuigen (ander dan als passagier)
 • Ongevallen onder invloed van alcohol of drugs
 • Zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding

Enkele voorbeelden

Verzekerde voorvallen:

 • Tijdens een KAJ-activiteit komt een lid ten val
 • Een kernlid fietst na de kern naar huis via de kortste en/of veiligste weg. Tijdens het fietsen komt ze lelijk ten val. Gevolg: een kapotte fiets, een gebroken voortand en schaafwonden. De geneeskundige zorgen zijn verzekerd, de fiets niet.

Niet-verzekerde voorvallen:

 • Een lid krijgt een oorontsteking op kamp
 • Tijdens de jaarlijkse fuif dondert een lid in beschonken toestand van een trapje en breekt zijn arm. Hij is niet verzekerd, want hij was dronken.
 • Op kamp in Oostenrijk breekt iemand zijn been tijdens een bergbeklimming. Alpinisme is niet verzekerd.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Wat?

Een lid schiet per ongeluk een raam kapot, je laat de digitale camera van een medekernlid vallen, tijdens een spel loopt een lid tegen een ander een lid en die bezeert zich hierbij. Als je per ongeluk schade veroorzaakt aan personen (een lichamelijk letsels) of aan goederen (materiële schade) dan ben je hier tegen verzekerd.

Wanneer?

 • Tijdens een KAJ-activiteit.
 • Op weg van en naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt. Je moet de kortste en/of veiligste weg nemen.

Vergoedingen?

De kosten worden terugbetaald als aan 3 voorwaarden voldaan is:

 • een lid, kernlid of goederen van KAJ begaan een onopzettelijke fout
 • er is lichamelijke of materiële schade
 • de schade is het gevolg van een ongeluk tijdens een KAJ-activiteit of op weg van en naar een KAJ-activiteit

Zijn er zaken die niet verzekerd zijn?

Ja, als je ouder bent dan 16 jaar en je veroorzaakt schade door ‘grove schuld’ dan zal de verzekering niet tussenkomen. ‘Grove schuld’ wil zeggen dat je niet verzekerd bent als je:

 • je bevond in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie
 • drugs genomen hebt
 • deelnam aan een vechtpartij
 • goederen met opzet beschadigde of ontvreemdde.

Opgelet! Als je materiaal huurt, hoort dit niet tot de KAJ-goederen, dit is dus niet verzekerd.

Enkele voorbeelden

Verzekerde voorvallen:

 • Tijdens een fietstocht rijdt een lid onopzettelijk een voetganger omver. De lichamelijke en materiële schade van de voetganger worden vergoed.
 • Tijdens een opruimbeurt in het lokaal valt een stapel planken op de auto van de buurman. Dit gebeurde duidelijk niet met opzet, de schade aan de auto is verzekerd door de KAJ-verzekering.

Niet-verzekerde voorvallen

 • Tijdens een weekend vernielen enkele leden de tussenwand van het lokaal door er met hun voeten tegen te trappen. De KAJ-verzekering komt niet tussen, want de schade gebeurde met opzet.
 • De hoofdverantwoordelijk leent de auto van haar vriend voor een KAJ-activiteit. Door een onopzettelijk fout veroorzaakt ze een ongeval. De KAJ-verzekering komt niet tussen, want de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt schade aan goederen in bruikleen niet.

Rechtsbijstand

Wat?

Rechtsbijstand is enkel mogelijk bij burgerlijke aansprakelijkheid. Concreet wil het zeggen dat je via de KAJ-verzekering beroep kan doen op juridische bijstand (een advocaat, expert,…) als dit nodig is.

Dit kan in volgende gevallen:

 • als verzekerde ben je het niet eens met de eisen van het slachtoffer
 • een verzekerd lid heeft schade geleden en wil een schadevergoeding van de persoon die verantwoordelijk is voor de schade
 • een verzekerd lid heeft schade geleden en spreekt de persoon die verantwoordelijk is voor de schade. Deze persoon kan de schade niet betalen.

Bij de minste twijfel of mogelijke inschakeling van rechtsbijstand neem je contact op met het nationale secretariaat en je vrijgestelde. Samen kijken we na of er rechtsbijstand ingeroepen kan worden.


Tijdelijke verzekering

Iemand is geen lid van KAJ, maar gaat mee op kamp, weekend of schoolweek om een handje toe te steken. Bijvoorbeeld: kookouders, hulpkernleden, de kinderen van deze mensen. Hen kan je verzekeren voor de periode van het kamp, weekend,… Deze tijdelijke verzekering kost 3,5 euro.

Dit moet je melden aan het nationale secretariaat. Je doet dit rechtstreeks (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 02/246.53.00) en geeft de naam, voornaam, adres, leeftijd, het adres van de kampplaats, de datum/periode van de activiteit door en de gegevens van de hoofdverantwoordelijke


De aangifte

Lichamelijke ongevallen

 • Invullen als iemand een lichamelijk ongeval heeft gehad
 • Wees zo volledig mogelijk.
 • De achterkant is bestemd voor de geneesheer, vergeet het dus niet mee te nemen. Zorg dat je steeds formulieren in het lokaal liggen hebt en deze ook mee neemt op kamp.

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Invullen in geval van burgerlijke aansprakelijkheid
 • Als je zelf het ongeval veroorzaakt hebt, onthoud je van erkenning van aansprakelijkheid, dading, van betaling of belofte van betaling. Schrijf zulke zaken ook nooit op het aangifte formulier.

Hoe gebeurt de aangifte?

 • Het aangifteformulier stuur je binnen de 5 werkdagen op naar het nationale secretariaat (Britsierslaan 5, 1030 Schaarbeek). Zorg ervoor dat dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld is!
 • KAJ verstuurd alles naar de verzekeringsmaatschappij
 • Het slachtoffer moet alle rekeningen in verband met het ongeval goed bijhouden. De verzekering zal vragen om die kosten te bewijzen. In geval van een lichamelijk ongeval vraag dan aan de mutualiteit de verschilstaat en hou die goed bij. De verschilstaat is een papiertje waarop staat hoeveel kosten je maakte en hoeveel de mutualiteit daarvan betaalde.

Nog vragen?

Neem contact op het nationaal secretariaat: 02/246.53.00 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.