Artikelindex

Wat is verzekerd en wat niet? Waar moet je met je afdeling nog een extra verzekering voor afsluiten? Hier vind je een antwoord op al je vragen!

Wie is verzekerd?

  • KAJ als beweging
  • de ingeschreven leden, kernleden en hoofdverantwoordelijken van KAJ

Wanneer ben in je ingeschreven?

Je bent ingeschreven vanaf het moment dat je inschrijvingsbriefje ingevuld is en je lidgeld betaald.

Als iemand niet ingeschreven is op de dag van het ongeval, dan is die niet verzekerd! Zorg ervoor dat al je leden en kernleden bij de start van het nieuwe werkjaar zo snel mogelijk ingeschreven zijn. Als er tijdens het werkjaar nog nieuwe leden bijkomen, kan je hen nog steeds inschrijven.

Kandidaatleden

Dit is iemand die de KAJ komt proberen om te zien of het hem/haar aanstaat. Kandidaatleden zijn voor een proefperiode van 4 weken gratis verzekerd.

Je moet wel een lijst bijhouden met de naam, voornaam en de datum van al de kandidaatleden vanaf het ogenblik dat ze deelnemen aan de activiteiten.

Waarvoor ben je verzekerd?

De KAJ-vezekering is een aanvullende verzekering. Dit wil zeggen dat ze bovenop andere verzekeringen komt zoals de mutualiteit of de familiale polis. De kosten die bijvoorbeeld niet door de mutualiteit betaald worden, betaalt de KAJ verzekering.

De verzekering van KAJ geldt wereldwijd.

Als lid van KAJ ben je verzekerd voor: