Noodsituaties

Artikelindex

Communicatie

Van een ernstig ongeval is de buitenwereld snel op de hoogte. Zeker als de hulpdiensten aanwezig zijn, krijg je snel de pers over de vloer. Ook op het nationaal secretariaat komen dan zeker en vast vragen binnen. Verwittig dus altijd het secretariaat in geval van een ernstige noodsituatie. Zij zullen dan de communicatie met de pers op zich nemen

Een woordvoerder

Zorg ervoor de de mensen rond jullie groep het nieuws niet uit de pers moeten vernemen. Verwittig dus zelf op tijd de betrokkenen, de leden, de leiding, de ouders,…

Duid één woordvoerder aan die wat afstand kan nemen van de situatie en de mening van de groep kan vertolken (bv de volwassen begeleider of iemand van de kookploeg). Overleg indien mogelijk met de andere kernleden wat je wil communiceren over de situatie.

Verwijs iedereen door naar de woordvoerder! Zo vermijd je dat er zich verschillende versies van de feiten circuleren.

Hoe communiceer je met de pers?

  • Zolang de noodsituatie niet onder controle is, moet je de buitenwereld niet te woord staan.
  • Verwijs de pers altijd door naar het nationale secretariaat. Vermeld duidelijk dat de pers enkel informatie kan verkrijgen via het nationale secretariaat.
  • Verklaar geen onwaarheden aan de pers, dit kan je later in een lastig parket bellen. Vertel niets waar je niet zeker van bent.
  • Uit geen beschuldigingen naar iemand van de leiding of buitenstaanders. Geef een zo objectief mogelijke beschrijving van de situatie.

Wie moet je allemaal op de hoogte brengen?

Het KAJ-secretariaat

Steeds bereikbaar via het noodnummer. In geval van een ernstige noodsituatie zullen zij de communicatie met pers op zich nemen.

De ouders van het slachtoffer

Breng in de eerste plaats de ouders van het slachtoffer op de hoogte van de situatie (dit kan eventueel ook gebeuren door het nationaal secretariaat). In geval van ernstige gewonden of dodelijke slachtoffers kan deze taak ook worden overgenomen door de hulpdiensten. Dit is immers een zware taak en zij beschikken over de nodige expertise.

Ouders van de andere leden

Afhankelijk van de situatie weeg je af of je de ouders van andere deelnemers op de hoogte brengt. De leden hebben dikwijls een GSM mee, zodat zij hun ouders inlichten. Hierdoor kan paniek bij de ouders ontstaan. Licht de ouders dus zelf in, zodat zij het nieuws uit een vertrouwde bron vernemen.

Broers of zussen van het slachtoffer

Soms zijn er ook broers of zussen van het slachtoffer mee op kamp. Breng hen persoonlijk op de hoogte.

De andere kernleden

Als niet alle kernleden betrokken zijn bij de noodsituatie, breng je hen ook op de hoogte. Je kan hen vragen om te helpen met een aantal taken.

De andere leden

Hou de andere leden uit de buurt van het ongeval. Ze zullen veel vragen hebben over wat gebeurde. Luister naar deze vragen en wees eerlijk en open tegenover de groep