Noodsituaties

Artikelindex

Als kernlid is het heel belangrijk dat je dit deeltje van de site eens grondig doorneemt. Maak er misschien zelfs een afdruk van. Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen als er iets ernstigs gebeurt. De kans is klein dat er effectief iets gebeurt en hopelijk heb je het dus nooit nodig, maar een verbereid kajotter is er 20 waard.

Omgaan met noodsituaties – richtlijnen voor kernleden

Tijdens de kampperiode en ook tijdens het weekend voorzien we een permanentie om jullie dag en nacht bij te staan in geval van nood. Je kan KAJ tijdens de kantooruren bereiken op 02/246.53.00.

Buiten kantooruren, of tijdens de verlofperiode heft KAJ een noodnummer: 02/246.53.06

Je wordt vervolgens doorverbonden met een beroepskracht. Als hij/zij niet opneemt zal hij/zij je zo snel mogelijk opnieuw contacteren.

Gebruik het noodnummer enkel in dringende gevallen! Hiermee bedoelen we ernstige noodsituaties zoals serieuze ongevallen, brand,… Niet dringende situaties of informatieve vragen kunnen wachten tot de volgende dag. Ook verzekeringsvragen kunnen wachten tot de volgende dag.


Hoe reageer je op een noodsituatie?

Bevries de situatie en probeer ze te structureren.

Het is belangrijk om de situatie onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen te beperken. Je kan niet wachten op ondersteuning van het KAJ-secretariaat als ondertussen de veiligheid van jezelf en/of andere leden in het gevaar is.

Geen enkele noodsituatie is dezelfde, maar hou rekening met volgende punten:

Probeer rustig te blijven

Als je zelf in paniek geraakt of verward bent, laat dan iemand anders de verantwoordelijkheid over de situatie nemen.

Veiligheid

Zorg er voor dat iedereen onmiddellijk in veiligheid is (jezelf, het slachtoffer en de omstanders)

Verwittig bij fysieke of materiële schade onmiddellijk de hulpdiensten

Vertel zo helder mogelijk wat er gebeurd is.

Geef een exacte omschrijving van de locatie.

Verleen EHBO waar nodig én indien gekend

Scheid slachtoffers van omstanders

Zorg er ook voor dat iemand zich bekommerd over de rest van de groep.

Zijn er ernstige gewonden of doden?

Als er ernstig gewonden of doden zijn, is het belangrijk om familieleden snel en duidelijk te informeren. Probeer te vermijden dat ze informatie van derden moeten vernemen.

Ga na waarheen eventuele slachtoffers gebracht worden.

Als er voldoende kernleden aanwezig zijn, kan er iemand de gekwetste leden begeleiden naar het ziekenhuis.


Communicatie

Van een ernstig ongeval is de buitenwereld snel op de hoogte. Zeker als de hulpdiensten aanwezig zijn, krijg je snel de pers over de vloer. Ook op het nationaal secretariaat komen dan zeker en vast vragen binnen. Verwittig dus altijd het secretariaat in geval van een ernstige noodsituatie. Zij zullen dan de communicatie met de pers op zich nemen

Een woordvoerder

Zorg ervoor de de mensen rond jullie groep het nieuws niet uit de pers moeten vernemen. Verwittig dus zelf op tijd de betrokkenen, de leden, de leiding, de ouders,…

Duid één woordvoerder aan die wat afstand kan nemen van de situatie en de mening van de groep kan vertolken (bv de volwassen begeleider of iemand van de kookploeg). Overleg indien mogelijk met de andere kernleden wat je wil communiceren over de situatie.

Verwijs iedereen door naar de woordvoerder! Zo vermijd je dat er zich verschillende versies van de feiten circuleren.

Hoe communiceer je met de pers?

  • Zolang de noodsituatie niet onder controle is, moet je de buitenwereld niet te woord staan.
  • Verwijs de pers altijd door naar het nationale secretariaat. Vermeld duidelijk dat de pers enkel informatie kan verkrijgen via het nationale secretariaat.
  • Verklaar geen onwaarheden aan de pers, dit kan je later in een lastig parket bellen. Vertel niets waar je niet zeker van bent.
  • Uit geen beschuldigingen naar iemand van de leiding of buitenstaanders. Geef een zo objectief mogelijke beschrijving van de situatie.

Wie moet je allemaal op de hoogte brengen?

Het KAJ-secretariaat

Steeds bereikbaar via het noodnummer. In geval van een ernstige noodsituatie zullen zij de communicatie met pers op zich nemen.

De ouders van het slachtoffer

Breng in de eerste plaats de ouders van het slachtoffer op de hoogte van de situatie (dit kan eventueel ook gebeuren door het nationaal secretariaat). In geval van ernstige gewonden of dodelijke slachtoffers kan deze taak ook worden overgenomen door de hulpdiensten. Dit is immers een zware taak en zij beschikken over de nodige expertise.

Ouders van de andere leden

Afhankelijk van de situatie weeg je af of je de ouders van andere deelnemers op de hoogte brengt. De leden hebben dikwijls een GSM mee, zodat zij hun ouders inlichten. Hierdoor kan paniek bij de ouders ontstaan. Licht de ouders dus zelf in, zodat zij het nieuws uit een vertrouwde bron vernemen.

Broers of zussen van het slachtoffer

Soms zijn er ook broers of zussen van het slachtoffer mee op kamp. Breng hen persoonlijk op de hoogte.

De andere kernleden

Als niet alle kernleden betrokken zijn bij de noodsituatie, breng je hen ook op de hoogte. Je kan hen vragen om te helpen met een aantal taken.

De andere leden

Hou de andere leden uit de buurt van het ongeval. Ze zullen veel vragen hebben over wat gebeurde. Luister naar deze vragen en wees eerlijk en open tegenover de groep