Subsidies/financieel

Artikelindex

Alles over overeenkomsten

Met je afdeling over een lokaal kunnen beschikken is al een fantastische zaak. Maar over een goede overeenkomst beschikken is nog beter. We zien heel vaak terugkomen dat afdelingen zelf niet goed weten of ze een overeenkomst hebben en wat daar nu juist allemaal mee bedoeld wordt.

We kunnen jullie niet genoeg op het hart drukken dat het hebben van een overeenkomst voor je lokaal heel belangrijk is!! Dan is het zowel voor de huurder (jullie dus) als de verhuurder duidelijk welke hun rechten en plichten zijn. Een goede overeenkomst waarvan iedereen op de hoogte is, kan al heel wat discussie en heen & weer gepraat vermijden. Maar wat is dat nu juist een goede overeenkomst?

Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst is een contract of een formele afspraak, waarin de wederzijdse verplichtingen tussen verschillende partijen (in dit geval dus de verhuurder en je KAJ-afdeling) worden opgesomd en officieel worden goedgekeurd. Deze afspraak is bindend, zodat de andere partij recht kan eisen bij niet naleven van het contract door één van de partijen.

Welke overeenkomsten worden vaak gebruikt?

Overeenkomsten zijn er in vele maten en vormen, zou je kunnen zeggen. Hieronder kan je een overzicht vinden van alle verschillende overeenkomsten. Het toont zowel de gelijkenissen als de verschillen die er zijn.

Meer uitleg en achtergrond over de verschillende overeenkomsten vind je op de website van Locomotief, een samenwerkingsverband tussen verschillende jeugdbewegingen en -organisaties.