Subsidies/financieel

Artikelindex

Je eigen lokaal bouwen, is geen eenvoudige klus… Naast al het praktische werk komt ook het financiële plaatje om de hoek kijken. De spaarboek mag dan al mooi aangedikt zijn gedurende al die jaren, een lokaal (ver)bouwen is en blijkt dikwijls duurder dan het leek.

Maar daarom hoeft het zeker niet onmogelijk te zijn. Er zijn nog heel wat andere mogelijkheden om de (ver)bouw van een lokaal betaalbaar te houden/maken. Hierna volgt een kort overzicht van de mogelijkheden:

Subsidies

De eigen gemeente:

Heb je plannen om een eigen lokaal te (ver)bouwen, ga dan eerst even langs bij de jeugdconsulent en /of schepen van jeugd van je eigen gemeente. Als jeugdlokalen één van de prioriteiten is in het jeugdwerkbeleidsplan, dan kan hiervoor extra middelen vrijgemaakt worden. In vele gemeenten kan je, als jeugd- of jongerenvereniging een renteloze lening aanvragen. Hou hier wel goed in de gaten wat de voorwaarden van de overeenkomst allemaal inhouden.

Intercommunale, provinciebestuur en Vlaamse gemeenschap:

Bij de intercommunale kan je subsidies krijgen als je energiezuivere investering doet. Gebruik je het lokaal ook als repetitieruimte of als kamphuis dan kan je van het provinciebestuur subsidies krijgen. De Vlaamse gemeenschap reikt ook subsidies uit voor bepaalde investeringen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen.

Naast al deze mogelijkheden zijn er nog heel wat organisaties die projectsubsidies geven. Zo heb je bijvoorbeeld Cera, de Koning Boudewijnstichting, … Hiervoor kijk je best eens op de site van deze organisaties.

Wil je echt alles te weten komen over alle mogelijkheden om subsidies te krijgen voor het (ver)bouwen van jullie KAJ-lokaal bekijk dan zeker de brochure van Locomotief.


Met je eigen KAJ-afdeling:

Er zijn heel wat mogelijkheden om met de eigen afdeling wat geld in het laatje te brengen of mensen te betrekken bij de bouwwerken. Je kan zelf al heel wat initiatief nemen, vraag wat handige leden om mee te helpen bij de werken, je kan ouders aanspreken om een helpende hand toe te steken. Ken je vakmensen in de buurt of jouw omgeving, aarzel dan niet om ze aan te spreken om bepaalde zaken voor hun rekening te nemen. Bekijk ook of in jullie omgeving misschien bedrijven zijn die materiaal kunnen leveren. Je kan zo soms heel wat geld besparen in de totale kostprijs.

Naast dat alles kan je natuurlijk ook kiezen om een financiële actie op poten te zetten. Dit kan gaan van een WC rollenverkoop over een wafelenbak tot een heus groot evenement. Het is aangeraden om eerst een begroting op te stellen. Op die manier weet je hoeveel geld je nodig hebt en waar het naar toe zal gaan. Dit is ook belangrijk voor eventuele sponsors. Je kan ze zo op een duidelijke manier uitleggen wat er met hun geld zal gebeuren.


Alles over overeenkomsten

Met je afdeling over een lokaal kunnen beschikken is al een fantastische zaak. Maar over een goede overeenkomst beschikken is nog beter. We zien heel vaak terugkomen dat afdelingen zelf niet goed weten of ze een overeenkomst hebben en wat daar nu juist allemaal mee bedoeld wordt.

We kunnen jullie niet genoeg op het hart drukken dat het hebben van een overeenkomst voor je lokaal heel belangrijk is!! Dan is het zowel voor de huurder (jullie dus) als de verhuurder duidelijk welke hun rechten en plichten zijn. Een goede overeenkomst waarvan iedereen op de hoogte is, kan al heel wat discussie en heen & weer gepraat vermijden. Maar wat is dat nu juist een goede overeenkomst?

Wat is een overeenkomst?

Een overeenkomst is een contract of een formele afspraak, waarin de wederzijdse verplichtingen tussen verschillende partijen (in dit geval dus de verhuurder en je KAJ-afdeling) worden opgesomd en officieel worden goedgekeurd. Deze afspraak is bindend, zodat de andere partij recht kan eisen bij niet naleven van het contract door één van de partijen.

Welke overeenkomsten worden vaak gebruikt?

Overeenkomsten zijn er in vele maten en vormen, zou je kunnen zeggen. Hieronder kan je een overzicht vinden van alle verschillende overeenkomsten. Het toont zowel de gelijkenissen als de verschillen die er zijn.

Meer uitleg en achtergrond over de verschillende overeenkomsten vind je op de website van Locomotief, een samenwerkingsverband tussen verschillende jeugdbewegingen en -organisaties.


Lokalenmap

Een lokaal is niet zomaar een berg stenen netjes op elkaar gestapeld met een dak ertussen. Zoals met alle andere zaken komt ook bij een lokaal heel wat papierwerk kijken. Al bijhouden is niet altijd even gemakkelijk. Daarom werd de lokalenmap in het leven geroepen.

Deze map moet jullie in staat stellen om alle documenten die te maken hebben met het beheer van je lokaal netjes en overzichtelijk bij te houden. De map is onderverdeeld in 5 verschillende rubrieken: overeenkomsten, vzw, veiligheid en attesten, terugkerende inkomsten en uitgaven en bouwgegevens. In elke rubriek kan je achter een aantal schutbladen de nodige documenten bewaren. Je treft in de verschillende rubrieken ook nog infobladen aan met heel wat bruikbare tips en mogelijke richtlijnen.

Ben je nog niet in het bezit van zo’n map of wil je er graag meer over weten dan kan je hier terecht: Lokalenmap.