Het rookverbod in jeugdlokalen

De wetgeving hierover is eigenlijk zo simpel als maar kan. Het is verboden om binnen te roken. Je mag dus enkel roken buiten het lokaal. Om in orde te zijn met de wetgeving neem je best volgende punten in acht:

  • Rokers moeten buiten roken. Asbakken laat je dus best niet in het lokaal staan, want indien iemand van de inspectiedienst dit opmerkt zal dit gelden als een overtreding (men veronderstelt dan immers dat er binnen gerookt wordt).
  • Volgens de wet moeten er aan de verschillende ingangen van het lokaal rookverbodstekens (doorsnede minimum 9 cm) opgehangen worden. Dit kunnen eenvoudige stickers zijn, hoofdbedoeling is om de gebruikers van de ruimte te informeren over het rookverbod.

Als er dus nog gerookt wordt in jullie lokaal dan wordt het hoog tijd om de afspraken hierover eens te herzien. Steunpunt Jeugd werkte over dit thema ook een folder uit die je hier kan terugvinden.