Verzekeringen en veiligheid van het lokaal

Artikelindex

Brandveiligheid

Voor een brandveilig lokaal is het héél belangrijk dat je aan volgende zaken aandacht besteed:

  • Voldoende ruimte vrijhouden voor evacuatie, stapel dus niet alles vol!
  • Voldoende werkende brandblussers aanwezig (regelmatig laten controleren, in sommige gemeentes gebeurd dit door de gemeente zelf, anders moet je een firma hiervoor aanspreken)
  • Werken de lichten van de nooduitgangen en zijn de juiste pictogrammen (nooduitgang, brandblusser,…) aangebracht
  • Leg noodnummers op een centrale plaats zodat iedereen ze kan terugvinden
  • Gebruik zoveel mogelijk moeilijk brandbare materialen
  • Laat geen gasflessen achter in het lokaalStel een evacuatieplan op voor het lokaal en maak duidelijke afspraken met de kern zodat iedereen weet wat er te doen staat bij brand

Inbraak voorkomen

Jeugdlokalen worden vaak geconfronteerd met inbraken. Het feit dat ze vaak afgelegen liggen, en niet permanent gebruikt worden, speelt hier duidelijk in het nadeel. Het is ook handig om een lijst op te stellen van alle inboedel van je lokaal, zo weet je bij een eventuele diefstal wat er allemaal gestolen is. Toch kunnen enkele zaken helpen inbraken te voorkomen.

Sleutel:

Het is niet altijd nodig dat de hele leidingploeg over een sleutel van het lokaal beschikt. De oud-leiding hoeft helemaal geen sleutel te hebben. Bekijk met je afdeling bewust wie een sleutel moet hebben, en wie niet, en hou goed in overzicht wie er allemaal één heeft.

Sommige afdelingen leggen hun sleutel op een ‘geheime’ plaats. Je doet dit best niet! Deze plekjes zijn meestal helemaal niet zo geheim als gedacht…

Waardevol materiaal:

Dit materiaal verdient een veilige plaats, zeker dure muziek- of lichtinstallaties worden best ergens anders goed achter slot en grendel geplaatst. Ook geld bewaar je best niet in je KAJ-lokaal.

Aandachtspunten:

  • zijn alle ramen gesloten?
  • kunnen alle deuren afgesloten worden?
  • laat geen ladders of ander werkmateriaal buiten liggen
  • is alle waardevol materiaal uit het zicht weggeborgen?

Afwezigheidtoezicht:

Bij de politie kan je ‘afwezigheidtoezicht’ aanvragen. Dit is een gratis controle die wordt uitgevoerd als je met je afdeling weg bent, bijvoorbeeld op je jaarlijkse kamp.