Verzekeringen en veiligheid van het lokaal

Artikelindex

Verzekeringen

Brand-, storm- of waterschade aan je KAJ-lokaal (of de inboedel ervan) zijn niet gedekt door de KAJ-verzekering.

Je hebt je lokaal in bruikleen of je huurt het (van de gemeente, de parochie of privé):

Normaal gesproken moet je als huurder zelf het huurrisico bij brand verzekeren. Je moet in elk geval het gebouw verzekeren, en je kan ook de inboedel laten verzekeren (dat is niet verplicht, maar wel aan te raden als je dure spullen bewaart in je lokaal). Dit risico is niet gedekt via de KAJ-verzekering.

Maar:

Je moet als huurder geen brandverzekering afsluiten voor jullie lokaal als er in het huurcontract staat dat de eigenaar verzekerd is voor brand en dat brandschade door jullie (de huurder) veroorzaakt vergoed zal worden door de brandverzekering van de eigenaar. In verzekeringstermen noemt men dit ‘afstand van verhaal’. Dit moet duidelijk vermeld staan in het huurcontract

Indien je huurt van de gemeente of parochie is dit meestal het geval. Staat er niets in het huurcontract (of zijn er gewoon mondelinge afspraken), dan vraag je dit best even na bij de eigenaar.

Als de eigenaar voor de brandverzekering heeft gezorgd, en dit duidelijk in het contract staat, betekent dit niet dat ook je inboedel is verzekerd! Hiervoor moet je nog steeds zelf een verzekering afsluiten!

Belangrijk!

Zoek het huurcontract van jullie KAJ-lokaal eens op en controleer eens of ‘afstand van verhaal’ vermeld staat in het contract. Als dat niet het geval is, neem dan contact op met de eigenaar en laat het contract eventueel aanpassen. Als de eigenaar geen brandverzekering heeft voor het gebouw, ga dan zo snel mogelijk naar je verzekeringsagent om zelf een brandverzekering af te sluiten!

Je KAJ-afdeling is zelf eigenaar van het lokaal:

In dit geval moet je als eigenaar zelf hiervoor een aparte brandverzekering afsluiten (zowel voor je lokaal als voor de inboedel ervan). Dit risico is in geen geval verzekerd via de KAJ-verzekering.

Komt de KAJ-polis dan nooit tussen bij schade aan een lokaal?

De KAJ-polis komt nooit tussen bij schade aan de vaste lokalen van je afdeling. De KAJ-verzekering dekt echter wel brand-, rook- of waterschade aan gebouwen (en inboedel) die occasioneel worden gehuurd of gebruikt door je afdeling (bijvoorbeeld je kamphuis).

Veiligheid in en om het lokaal

Spontaan denk je misschien aan brandveiligheid, maar toch zijn er heel wat meer aspecten om je lokaal veilig te maken. Het eerste waaraan meestal gedacht wordt is brandveiligheid, toch is er nog meer nodig om je lokaal veilig te maken. Als een brandveilig lokaal toch in brand zou schieten, is het dan gemakkelijk om te evacueren? En als de leden dan buiten komen, kunnen ze dan ergens veilig staan, of staan ze direct midden op straat? Er zijn dus veel meer vragen die mee spelen in het verhaal van de veiligheid. We proberen alles op een rijtje te zetten.