KAJ voor de school van morgen

Wat zijn de problemen op school?

Deze zin vraagt om een antwoord. En als resultaat hebben zij (de jongeren) een actie uitgewerkt, die terugslaat op de vier volgende thema's: De dwaze schoolregels, de combinatie tussen schoolwerk en hobby, het onderscheid tussen de onderwijsvormen en het feit dat school voor velen te duur is. De rode draad hierin is dat ze meer inspraak op school eisen. De kernslogan is dan ook 'de school van morgen'.

Om onze mening te uiten, zullen we vandaag dan ook actie voeren in het centrum van Oostende. Want jongeren zitten met veel frustraties omtrent school. Hieraan moeten we dus iets doen. Als KAJ willen wij het signaal naar de bevoegde personen in de onderwijssector geven.

Thema's vanuit gesprekken met een 50-tal jongeren

Eerst hebben we de schoolregels onder de loep genomen. Dit willen we samenvatten met de slogan 'Dwaze schoolregels vinden wij maar niets, daarom veranderen we iets!', zegt Astrid, één van de kajotters.

De leerlingen moeten meer betrokken worden bij het maken van de schoolreglementen, de achterliggende redenen moeten duidelijk zijn. De eigenheid van de jongeren moet niet lijden onder bepaalde schoolregels als het verbieden van bepaalde kledij, oorbellen en tattoos.

Astrid, één van de kajotters

De tijd die leerlingen in het schoolwerk moeten steken, beïnvloedt grotendeels de rest van onze vrije tijd. Hobby's komen hierdoor in het gedrang. Als niet te onderschatten probleem, hebben we voor een korte maar krachtige leuze gekozen.

Schoolwerk AUB, geen huiswerk

Maakt duidelijk dat werk thuis beperkt moet blijven. We willen naar KAJ, de dansles kunnen gaan, om ons ook buiten school te ontwikkelen.

De mogelijke hervorming van het onderwijs is een hot item. We merken dat TSO en BSO opleidingen als minderwaardig beschouwd worden. Maar Boris haalt aan dat we zonder de schrijnwerker toch ook in de problemen zouden komen. Wij zijn voorstander van een algemeen lessenpakket, die merendeels bestaat uit de keuzevakken.

Kiezen is niet zakken, stop met etiketten plakken!

Boris, één van de kajotters

Thuiskomen met een eindeloze hoop aan te betalen rekeningen, is nooit leuk. Toch is het een groot probleem. Teleurgestelde gezichten komen dan ook geregeld voor, wanneer we te horen krijgen dat we niet aan een schoolreis deel kunnen nemen. Met dergelijke gevolgen is het logisch om dit probleem aan te kaarten. Want dit is ernstig.

School kost te veel geld, dat is wat kwelt

Britt, één van de kajotters

Is de leidende draad binnen dit thema. De kwelling die hierdoor ontstaat, is zeer ergerlijk, maar bedrukt ook de uitgelaten sfeer die het studeren in het middelbaar dient te hebben, kaart Britt aan.

Plaats reactie