KAJ deelt munten en facturen uit aan schoolpoorten voor gratis onderwijs

KAJ voert deze week actie aan schoolpoorten in Vlaanderen. Actievoerders delen chocolademunten en nepfacturen uit. Ze eisen gratis onderwijs, een recht volgens de Grondwet. “Jongeren komen vaak zelf met oplossingen tegen hoge schoolkosten, zoals herbruikbaar schoolmateriaal,” zegt Lien Vanhoof van KAJ. “Een maximumfactuur verplicht schoolbesturen deze voorstellen toe te passen. Wij zien het als een opstap naar gratis onderwijs.”

KAJ trekt naar de schoolpoorten in de week van 17 oktober, de Dag van verzet tegen Armoede. Ze delen chocolademunten en nepfacturen uit om campagne te voeren voor gratis onderwijs. Dure schoolboeken en -materiaal of uitstappen doen de rekening voor gezinnen oplopen. Zeker in het TSO en BSO dikt de factuur aardig aan.

“Scholen rekenen kosten aan zonder te beseffen dat niet iedereen zomaar 100 euro kan betalen,” vertelt Lien Vanhoof die de problematiek voor KAJ opvolgt. “In onze dagelijkse gesprekken met jongeren hoorden we vele schrijnende verhalen. “Elke maand betalen we 135 euro voor school. Met het kindergeld komen we niet toe daarvoor,” vertelde iemand. Sommigen gaan zelf werken om de schoolfactuur te helpen betalen. Leerlingen laten soms hun studiekeuze afhangen van de kosten. Of ze moeten materiaal en boeken aankopen die ze niet altijd gebruiken.”

Jongeren hebben zelf heel wat ideeën om de kosten van hun studierichting te drukken, stelt KAJ vast. Zo kunnen scholen zelf een uitleendienst organiseren met herbruikbaar materiaal en werkkledij of dure invulboeken vermijden. Een maximumfactuur verplicht directies om dergelijke tips toe te passen.

Onderwijs is een recht, geen voorrecht. Dat mag niet afhangen van het inkomen van de ouders. Het zou echt gratis moeten zijn, zoals de Grondwet voorschrijft. Een maximumfactuur in het secundair, net zoals in het lager, kan een eerste stap in die richting zijn.

Plaats reactie