Regels? Rechten? Plichten? Het kan anders!

Afdrukken

School hoeft niet saai te zijn

Vorige weekend vond opnieuw het regio kernledenweekend van Melo plaats. Met de campagne school die op volle toeren draait en verschillende nieuwe kernleden die ervaringsdeskundigen zijn uit de middelbare school, besloten we om op zondag een regionale activiteit rond school te organiseren voor onze + 16 leden. Op voorhand hadden we hierover samengezeten met een werkgroepje. Er hadden al heel wat lokale activiteiten plaatsgevonden in onze regio en verschillende jongeren hadden hun verhaal al verteld. Maar dit eens met de hele regio doen, dat was nog wel een extra uitdaging.

30 jongeren uit vijf verschillende afdelingen

Gelukkig waren we met een sterk team aanwezig op het weekend en iedereen had zin om ervoor te gaan! We hadden ons opgedeeld in 4 werkgroepjes en zaterdagnamiddag stak de hele activiteit in elkaar. In de overgebleven tijd probeerden we nog zo veel mogelijk leden extra te overtuigen om er de volgende dag bij te zijn. Er was dan ook een mooie opkomst: we waren met meer dan 30 jongeren uit vijf verschillende afdelingen.

Eerst was er een kennismakingsactiviteit, verdeeld in verschillende korte spelletjes waarbij leden die elkaar nog niet kenden direct de gelegenheid kregen om elkaar eens wat niet alledaagse vragen te stellen. Gotchaaa!!! Steek daar nog een speeddate en een eigenschappen-woordenslang tussen en je hebt genoeg absurditeiten om het ijs voor iedereen te breken.

Neem plaats in het klaslokaal

Tijd voor het serieuzere werk. Alé, dat dachten we toch toen de tweede werkgroep vroeg om ons in 3 groepen te verdelen en plaats te nemen in het klaslokaal. Die indeling verliep al niet van een leien dakje. We moesten immers één groep vormen met mensen die meer theoretisch waren aangelegd, één met mensen die goed waren in uitvoeren en nog één met handige Harry's. En elke groep moest evenveel leden tellen, met als gevolg dat er nogal wat discussie was en iemand die liever in de handige groep zat, verplicht werd om bij de theoretici te kruipen. Achteraf bleek dit natuurlijk opgezet spel te zijn en werden we eraan herinnerd dat veel jongeren in het echte leven ook in studierichtingen terecht komen waar ze eigenlijk niet met hart en ziel voor gekozen hebben.

Na veel vijven en zessen zaten we in het klaslokaal. Maar de lessen Engels en Wiskunde werden volledig verstoord door discussies tussen leerkracht en leerlingen. Verschillende leerlingen hadden namelijk opdrachtenkaartjes gekregen waarop stond dat ze bijvoorbeeld geen tijd hadden gehad voor huiswerk of niet goed konden volgen in de les door taalproblemen. Na de discussies kwam de hele klas steevast bij de directeur terecht, die hen vroeg waarom ze waren gestraft en waarom ze daar niet mee akkoord waren. Tijdens de speeltijd vond er nog een stellingenspel plaats, waarbij enkele uitspraken over het schoolsysteem onder de loep werden genomen en onze kajotters hun eigen gedacht daarover konden zeggen.

Dit tweede uur was voorbij voor we het doorhadden, en vanuit de keuken van het lokaal van KAJ D'Aa werd geroepen dat de hotdogs klaar waren. Tijd voor een middagpauze!

Na een uurtje werden we door de derde werkgroep terug samengeroepen. Nu volgde de uitleg van wat eigenlijk het opzet was van deze regionale ledendag. In de voormiddag hadden we, net zoals bij de lokale activiteiten rond school, nog maar eens gezien wat er zoal schort aan het schoolsysteem. “Nu”, vertelde een kernlid, “gaan we eens kijken naar hoe het misschien anders kan!” Dit keer werden we verdeeld in 4 groepen: dromers, denkers, doeners en toepassers. Je krijgt een half uur, leef je maar uit!

Enkele resultaten

Er is een te groot onderscheid tussen ASO-TSO-BSO en veel jongeren voelen zich niet op hun plaats in deze hokjes waar ze in geduwd worden.
We steken het grootste deel van onze tijd in school, zodat er weinig ruimte overblijft voor andere dingen. Bovendien houdt de school te weinig rekening met onze thuissituatie en leven buiten school.

Daarom willen wij

In het laatste deel van de dag hebben we nog samen gezocht naar een creatieve manier om dit bekend te maken. De resultaten daarvan zie je binnenkort op de sociale media. De bedoeling is om onze boodschap verder te verspreiden tot aan de Nationale Symbolische Actie van de KAJ in Brussel op 20 februari. Ieder lid kan hier aan meewerken: stuur onze boodschap door naar je vriend(inn)en en klasgenoten en spreek hen er over aan. Intussen bereiden we ons voor om met een aantal leden mee te gaan op het nationale weekend op 21 en 22 november. We kijken er alvast naar uit daar onze medekajot(s)ters uit de andere regio's te zien!