Alsof Europa de poort naar welvaart is

Anna Oksiutovych

Geachte heren Verhofstadt, Barosso en co,

Beste vaandeldragers van de sociale strijd in Oekraïne,

Er moet ons iets van het hart over de situatie in Oekraïne.

Laten we maar onmiddellijk met de deur in huis te vallen. U maakt een karikatuur van de sociale strijd in het land. Misschien zag u eergisteren Ter Zake. Daar sprak een Oekraïner van drie partijen in het conflict. De machthebbers, de oppositie en het volk. De machthebbbers zijn pro-Russisch, de oppositie pro-Europees. En het volk?

De voorbije 5 jaar hebben wij met een Belgisch-Oekraïens team, in het kader van de uitbouw van een sociale jongerenbeweging in Oekraïne, intens samengewerkt met Oekraïense jongeren. We hebben hun arbeids- en levensomstandigheden geanalyseerd, hun dromen en verzuchtingen in kaart gebracht en proberen samen met hen een sociale beweging op te richten die 'waardig werk' en welvaart voor iedereen nastreeft.

Beste heren, heeft u als vaandeldragers van de sociale strijd in Oekraïne reeds met Oekraïense jongeren uit het arbeidersmilieu (want dat is de overgrote meerderheid van de bevolking) gesproken? Dan hebben zij u ongetwijfeld verteld over de arbeidsomstandigheden in de westerse bedrijven die ginds een vestiging hebben: over het feit dat voor hen geen sociale zekerheid of pensioenrechten opgebouwd worden, over het feit dat ze vaak zonder of met tijdelijke contracten moeten werken en dat ze bij ziekte gewoon op straat belanden. Ze hebben u ongetwijfeld toevertrouwd dat ze 12 uur per dag moeten werken en maar 8 uur betaald worden, dat ze met dat werk niet voldoende verdienen om rond te komen en dat het erbarmelijk is gesteld met de rechten voor de vrouwen onder hen.

Beste heren, de jongeren die vandaag op straat komen doen dit omdat ze deze realiteit kotsbeu zijn. Omdat ze een toekomst willen. Niet omdat ze deel willen uitmaken van zoiets als 'een Europese familie'. Alsof Europa de poort tot welvaart is. Denkt u werkelijk dat die jongeren de verhalen uit Griekenland of Spanje niet kennen? Dat die jongeren na een uitwisseling met Belgische jongeren die jarenlang in interimwerk vastzitten, verlangen naar een kopie van onze arbeidsmarkt? En wat denkt u dat er gebeurt met de duizenden Oekraïense gastarbeiders die voor de crisis aan de slag waren in Italië en Griekenland? Heren, door te stellen dat deze strijd een verlangen is van de gewone Oekraïense jongere om deel uit te maken van Europa maakt u er een karikatuur van. Wat meer is, uw handelingen zullen een echte sociale strijd, die welvaart brengt voor iedereen, tegenwerken.

De hoopgevende spontane volksmobilisatie in Oekraïne, die een volk toont dat bereid is een sociale strijd te voeren, wordt meer en meer herleidt tot een machtsstrijd tussen de huidige machthebber en oppositie, of tussen 'Rusland' en het 'Westen'.

Stel u voor wat deze demonstraties hadden kunnen teweegbrengen mochten ze eisen als een minimumloon of sociale bescherming voor iedereen naar voor schuiven. Een succeservaring voor het volk misschien, een reële impact op hun welvaart. Het negeren van wat écht speelt – een gebrek aan welvaart – is gevaarlijk: het maakt mensen apathisch en, erger nog, extremistisch.

Heren vaandeldragers van de sociale strijd, alvorens u een fotoshoot organiseert op de barricades in Kiev, zorg ervoor dat de randvoorwaarden voor een echte sociale revolutie vervuld zijn. Zorg dat Europa, het domein waar u verantwoordelijk voor bent, een referentie is voor welvaart, niet enkel voor rijkdom.

Zorg dat het proces naar bewustwording en sociale strijd van 'het volk' ondersteund wordt, op lange termijn, voorbij uw politiek mandaat.

Hou op met geopolitieke spelletjes.

Namens Oekraïense jongeren,

Anna Oksiutovych, JOC Ukraïne, L'viv

Bart Holvoet, JOC Europe

Plaats reactie