De startactiviteit is de belangrijkste activiteit

Afdrukken

Een goede startactiviteit: hoe begin ik eraan?

De startactiviteit is de belangrijkste activiteitWaarschijnlijk zijn jullie al volop bezig met de start van een nieuw werkjaar: het maken van een jaarprogramma, ledenwerving en de voorbereiding van een startactiviteit. Waarom is de startactiviteit zo'n belangrijke activiteit? Hoe pak je dat aan? We vroegen het aan een expert ter zake: Simon van KAJ Diepenbeek.

KAJ Diepenbeek is een bloeiende afdeling met meer dan 80 leden. Er is een -16-groep die ze JKAJ noemen, een +16 groep die Jong KAJ wordt genoemd en een informele groep +18 die bestaat uit kernleden, oudkernleden en sympathisanten. Simon is kernlid bij de JKAJ. Deze groep telt een 40-tal leden en heeft iedere zaterdagavond een activiteit. Vorig jaar hadden ze 9 nieuwe leden.

Wat zijn voor jou de ideale ingrediënten voor een startactiviteit?

Onze startactiviteit gaat altijd door aan het lokaal. Zo zien de nieuwe leden ons lokaal en kunnen we de bestaande leden al vlot inschrijven voor de activiteit.

Eerst zijn er kennismakingsspelen. We zorgen dat bij het eerste spelletje iedereen zijn naam kan zeggen in de groep. Vanaf het volgende spelletje komt het eropaan de namen te onthouden. We beginnen ook met rustige spelen, maar die worden wel snel wat ruwer bijvoorbeeld Adam en Eva met een krantenrol. Wij vullen in Diepenbeek onze eerste activiteit altijd met allerhande losse spelen. Enkele spelen zijn competitief, andere zijn samenwerkingsopdrachten. We proberen wel zoveel mogelijk rekening te houden met de leeftijd van de groep. Zo zullen de spelen bij JKAJ en Jong KAJ toch wel wat verschillen. We proberen ook te letten op een mix tussen rustig en actief. Op het einde krijgen ze ook allemaal een drankje en een chips met het bonnetje dat we met de ledenwerving hebben gegeven.

Wat maakt een startactiviteit verschillend van een gewone activiteit?

De startactiviteit is de belangrijkste activiteitHet is de belangrijkste activiteit van het jaar. Het is dan dat we onze leden moeten overtuigen om terug te komen. We proberen deze dan ook op voorhand extra goed uit te werken.

We zorgen dat iedereen aan de deur verwelkomd wordt, zodat de nieuwe leden zich direct op hun gemak voelen.

We vragen bijvoorbeeld ken je al iemand van bij de KAJ? Ben je een zus van ...? Heb je met een vriend afgesproken? Op welke school zit je? Soms komen de ouders mee, die vangen we dan op aan de buitendeur en geven we antwoorden op hun vragen.

We bereiden al onze activiteiten goed voor, maar voor de startactiviteit doen we toch nog extra moeite. We zorgen dat alles duidelijk uitgewerkt is, dat alles goed op papier staat, dat alle taken verdeeld zijn. We vinden het ook belangrijk dat het spel extra duidelijk uitgelegd wordt. We doen dat meestal ook visueel voor of spelen een oefenrondje. We laten de begeleiding ook over aan kernleden die al wat ervaring hebben om het nog vlotter te laten verlopen. Ook zorgen we ervoor dat ons lokaal proper is.

Hoe pakken jullie het aan om de nieuwe leden welkom te heten en te integreren in de bestaande groep?

Zoals al gezegd begint het bij het binnenkomen. Iemand van de kern gaat met de nieuwe leden babbelen en zegt ook dat ze het fijn vinden dat ze gekomen zijn. Daarna worden meegenomen naar de groep en kijken wie ze al kennen. Tijdens de activiteiten letten we erop dat ze zeker het spel begrijpen en dat ze goed mee kunnen doen zonder hen te betuttelen. Tijdens de pauze krijgen ze dan een drankje en een zakje chips. Op het einde vragen we wat ze van de activiteit vonden en of ze volgende week gaan terug komen. We geven ze ook een uitnodiging op papier mee voor de volgende activiteiten.

Jullie organiseren met de startactiviteit veel kleinere spelen. Welke spelen slaan echt aan op zo'n startactiviteit?

De spelen met het meeste succes zijn: