Bedankt, Bart!

Afdrukken

Ode aan de scheidende voorzitter

Bart Holvoet

22 jaar bij KAJ. In den tijd begon je bij de KAJ van 'Ma'eln oan de laë'. Na menige strapatsen en tobbegedans nam je verantwoordelijkheid op voor de regio Gent-Eeklo. Na een opvallend optreden op het congres van 2004 werd je gevraagd voor het dagelijks bestuur van KAJ. Belangrijker dan in de structuren zetelen en titeltjes dragen waren voor jou de opgedane inzichten, de mensen van wie je kon leren, de uitdagingen die je aanging en de zoektocht om van KAJ een hefboom voor een andere samenleving te maken. 22 jaar geleden waren wij ofwel nog niet geboren ofwel nog broekies. We beperken ons hier dan ook tot de voorbije 7 jaar, de periode van jouw voorzitterschap.

De zoeker en de teamspeler

Bart, het is waarschijnlijk een understatement om te zeggen dat het niet altijd gemakkelijk was. Enerzijds was het zoeken naar een eigen stijl, de eigen rol. Laat ons zeggen dat de stiel van landmeter op toch een aantal punten anders is dan het werken in de coördinatie van KAJ als personeelsbegeleider en als 'voorzitter' (en de verschillende opvattingen die over dat laatste gelden).

Bart Holvoet

Anderzijds was jij diegene die het voortouw nam in de zoektocht om een nieuw succesverhaal te schrijven voor een KAJ die reeds langer onder druk stond. Het was duidelijk dat KAJ niet plotsklaps 100.000 leden zou winnen. Er moest dus iets komen dat KAJ een unieke plaats gaf in de samenleving van vandaag en dat door die samenleving ook daadwerkelijk (h)erkend werd. Vandaag kunnen we de vragen om voorstellingen van het zwartboek te geven amper bijhouden, kranten vragen zelf om een opiniestuk te schrijven, politieke partijen gebruiken het zwartboek als basis voor nieuw beleid, enzovoort. Bart, het is allemaal voor een groot deel jouw verdienste.

Je bent in die zoektocht nooit vies geweest van enig experiment. Denk maar aan de actie met de ontslagen jongeren bij CNH, de eerste interimacties, de uitwisselingen met de Europese KAJ en het uitbouwproces van KAJ in Oekraïne. Het zijn maar een paar voorbeelden, maar ze zijn stuk voor stuk erg waardevol gebleken. Jij hebt consequent de moed getoond om tijd en ruimte te maken voor dat zoeken.

 

Je had nooit de behoefte om over te komen alsof jij wist hoe het moest.

 

Jij hebt ook resoluut gekozen om die zoektocht samen met een team te doen. Je had er geen moeite mee om samen met een vrijgestelde zo'n experiment aan te gaan. Je had nooit de behoefte om over te komen alsof jij wist hoe het moest. “Dat zijn de gevaarlijke, zij die het menen te weten”, zei je daar later over. Door mensen mee verantwoordelijkheid te geven, zijn ze veranderd voor het leven en zijn ze meer en meer gaan kiezen om mee te strijden voor een andere samenleving.

When you lead, they will follow

Heel die zoektocht heeft je tot een inspirerende leider-militant gemaakt. De drijvende kracht in dat proces evolueerde van een engagement voor KAJ naar een onstuitbare drang naar een andere samenleving.

Bart Holvoet

Bart, je bent ook de levende studiedienst van KAJ geweest. Jij plaatste het verhaal van de jongeren in een grotere maatschappelijke context. Je stelde de dingen op scherp. Door jouw opzoekingswerk en redeneervermogen leerden we bv. dat er te weinig werk is. Mede door het doorgedreven opbouwen van die analyse werd je de woordvoerder van de interimactie. Als een volleerde leraar-kadervormer stond je ettelijke groepen, organisaties en media te woord. Met een indrukwekkende overtuiging liet je bijna overal een zaal verontwaardigde, geprikkelde toehoorders achter die onder de indruk waren van de heldere en verstaanbare analyse. Dan zwijgen we nog van de vele lezersbrieven aan het adres van beleidsmakers en de talrijke debatten met de Jan Denysen, Fons Leroys en Muyldermansen van deze wereld. Ook daar toonde je de gave van het woord.

 

Jij plaatste het verhaal van de jongeren in een grotere maatschappelijke context.

 

Die leider-militant probeerde je ook in anderen wakker te maken, zij het met wisselend succes. Je stelde de juiste vragen: Hoe komt het dat de jongeren niet mee willen? Ze durven niet omdat ze geen leider zien. Wat houdt je tegen? Wil jij hun leider zijn? Wil jij alles doen om dat te veranderen? Je bent dus ook een man van confrontatie, laat ons daar niet over zeveren. Maar de confrontatie was er altijd om de militant in mensen wakker te maken of wakker te houden, onze rol in de actie te vinden, samen te zoeken. Het was nooit om te kwetsen of om te jennen.

Bart, voor al dat werk, voor jouw toewijding, jouw overtuiging, je geduld, je durf, je doorzetting, je vermogen om je kwetsbaar op te stellen en nog veel meer zeggen we heel gemeend en uit de grond van ons hart: Hartelijk dank en tot ziens. You rock!