Reactie op aankondiging boek 'een zuil van zelfbediening' – Peter Dedecker

Afdrukken

Via meerdere kanalen nemen wij kennis van de aankondiging van het boek 'een zuil van zelfbediening', door Peter Dedecker, maandag aanstaande.

Het is voor de eerste maal dat wij rechtstreeks aangesproken worden door de heer Peter Dedecker en meegetrokken worden in een gebeuren dat ver buiten ons bereik ligt. De verwijzing naar 'de zuil' betrekt alle organisaties, campagnes en vrijwilligers, ook de jongeren en acties van onze organisatie, KAJ vzw. 

Deze vaststelling is wraakroepend in dit om twee redenen:

Ten eerste kunnen de vele jongeren, vrijwilligers en verantwoordelijken van KAJ vzw bezwaarlijk verantwoordelijk geacht worden voor beslissingen uit het verleden die tot de huidige situatie geleid hebben, en dit alleen al op basis van hun leeftijd.

Een aanval op 'de zuil' is een aanval op al die jongeren die vandaag een enorm engagement nemen in onze beweging. Jongeren die zich wekelijks organiseren, andere jongeren meetrekken en een kwaliteitsvolle vrije tijd aanbieden. Op kamp gaan, huisbezoeken doen, activiteiten op vrijdagavond, maar ook tijd nemen voor een gesprek en dit allemaal belangeloos. Ruikt dit naar zelfbediening? Een differentiatie maken tussen de jongeren en coördinatie van KAJ getuigt van een manifest gebrek aan inzicht in sociale beweging. Diezelfde jongeren zijn deel van die coördinatie en de coördinatie zorgt er net voor dat al dit vrijwilligerswerk gegarandeerd blijft.

Ten tweede worden onze campagnes, door het feit dat we meegetrokken worden, in diskrediet gebracht. Deze campagnes gaan helemaal niet over ons als organisatie, maar over het leven van jongeren. Dit gaat over de campagne rond jongeren en interimwerk, waar u in het verleden reeds over berichtte, over de campagne rond echtscheiding en de kansarme situatie waar jongeren in terecht komen, ... . Deze campagnes zijn een aanklacht gericht aan politiek verantwoordelijken en liggen niet in het verlengde van de maatschappijvisie van bepaalde politieke partijen. Door de geloofwaardigheid van KAJ als organisatie aan te tasten, wordt ook de geloofwaardigheid van de campagnes én de jongere aangetast. De waarde van dit politiek jongerenwerk kan bezwaarlijk overschat worden, maar wordt vandaag wel bewust aangevallen.


Voor KAJ vzw

Els Michiels