Nieuwjaarsbrief echtscheiding

Liefste ouders, ouders in spé, plusouders, grootouders, politici, rechters en betrokkenen,

Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur. Hét moment van goede voornemens, warmte en gezelligheid. Samen vieren met het gezin, familie of vrienden in een huis waar je thuishoort. Toch is dit niet voor elke jongere de realiteit. In het afgelopen jaar verzamelden wij, van KAJ, vijftig verhalen van jongeren die in een gebroken of gescheiden gezin opgroeien.

KAJ deelt munten en facturen uit aan schoolpoorten voor gratis onderwijs

KAJ voert deze week actie aan schoolpoorten in Vlaanderen. Actievoerders delen chocolademunten en nepfacturen uit. Ze eisen gratis onderwijs, een recht volgens de Grondwet. “Jongeren komen vaak zelf met oplossingen tegen hoge schoolkosten, zoals herbruikbaar schoolmateriaal,” zegt Lien Vanhoof van KAJ. “Een maximumfactuur verplicht schoolbesturen deze voorstellen toe te passen. Wij zien het als een opstap naar gratis onderwijs.”

KAJ trekt naar de schoolpoorten in de week van 17 oktober, de Dag van verzet tegen Armoede. Ze delen chocolademunten en nepfacturen uit om campagne te voeren voor gratis onderwijs. Dure schoolboeken en -materiaal of uitstappen doen de rekening voor gezinnen oplopen. Zeker in het TSO en BSO dikt de factuur aardig aan.

We willen dat er iemand het opneemt voor wat wij denken en voelen!

Na de succesvolle actie van Bornem in het najaar besloten we om onze campagne rond echtscheidingsproblematiek grootser te zien. We begonnen er gemotiveerd aan, maar al snel bleek dat dit niet zo eenvoudig was. We namen ons voor om 50 verhalen te verzamelen. Gezien de ervaring van vier jaar geleden wisten we dat een analyse ook niet op 1, 2, 3 gemaakt is. Conclusie: we gaan op weekend! Met 12 kwamen we in april samen in Ronse.

KAJ strijdt voor gratis onderwijs in Vilvoorde

Gratis onderwijs voor iedereen tot het einde van de leerplicht, zo staat het toch in de Grondwet. Jammer genoeg is het in de realiteit helemaal anders. En de analyse die KAJ heeft gemaakt aan de hand van verhalen en feiten van jongeren bevestigt dit.Op 17 mei gingen we de strijd tegen schoolkosten aan in Vilvoorde. Een dag waar we een duidelijk signaal gaven aan alle leerlingen die in de middelbare school zitten om te zeggen dat ze er niet alleen voor staan dat  de schoolkosten onrechtvaardig zijn.

Gratis onderwijs voor iedereen!

KAJ strijdt voor een waardig onderwijs en voor meer gelijke kansen op school. Dat deze strijd nodig is is al bewezen uit de vele initiatieven die verschillende organisaties opzetten zoals bijvoorbeeld het project Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen.

Wie in kansarmoede opgroeit of thuis geen Nederlands spreekt heeft minder kansen om het secundair onderwijs met een diploma te verlaten. Wie het financieel niet breed heeft droomt maar beter niet om kok te worden. Als je als ouder drie kinderen hebt die in een praktijkrichting zitten betaal je je blauw aan facturen.

We hebben de laatste twee jaar jongeren in Vilvoorde bevraagd over hun schoolfacturen. Vele jongeren vertelden dat ze niet eens weten waarvoor ze zoveel betalen. Andere jongeren doen in het weekend jobjes om hun eigen schoolboeken te kunnen betalen. 100 leerlingen uit Vilvoordse scholen handtekenden onze petitie.

symbolische actie ‘waardig leven’

Wij, jongeren van KAJ, merken op dat kwesties zoals echtscheiding, interimwerk, hoge schoolfacturen en de onderwaardering van praktijkrichtingen ons leven minder waardig maken. We hebben het gevoel dat we hierdoor structureel minder kansen krijgen en we zien onze dromen aan ons voorbijgaan.

We worden verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen van beslissingen waar we zelf geen invloed op hebben:

  • We moeten boodschappen tussen onze gescheiden ouders doorgeven. Als wij dat vergeten zijn wij de schuldigen en niet de ouders die niet meer willen communiceren over hun kinderen.
  • We moeten veranderen van richting omdat we de schoolfacturen van een duurdere richting niet meer kunnen betalen.
  • Als we geen vast werk vinden horen we familie vaak zeggen dat we meer moeite moeten doen.

Tijdelijke contracten zijn niet waardig

Na maanden getuigenissen verzamelen aan de haven van Gent, wisten we dat we hiermee aan de slag moesten. We hebben jongeren gehoord, die in de meest schrijnende omstandigheden leven doordat zij geen vast contract kunnen krijgen. Al gauw ontdekten we de ware impact van tijdelijke contracten op het leven van jongeren die werken in de haven.

Gevolgen van Echtscheiding voor Jongeren

Wij, jongeren van KAJ Bornem, houden op zaterdag 24 november een bekendmaking over de gevolgen van echtscheiding, want in onze KAJ heeft één op twee jongeren gescheiden ouders.

Iedereen kent wel iemand met gescheiden ouders, maar er wordt weinig over gepraat. Wat er gebeurt blijft binnen het gezin. Wij merken echter op dat veel jongeren dezelfde problemen ervaren:

  • slechte of geen communicatie door de ouders, waardoor de jongeren zelf de boodschap moeten doorgeven,
  • het slecht praten over de andere ouder tegen de kinderen,
  • het steeds moeten kiezen tussen de eigen ouders.
  • op langere termijn heeft het zelfs effect op eigen relaties en visies op het leven.

Meer respect voor de bagagisten in Zaventem!

Op 17 juli 2018 verzamelen wij, KAJ, met ACV Transcom en ACV-jongeren aan de luchthaven van Zaventem om een informatie-actie te voeren over de werkomstandigheden van de bagagisten in de luchthaven.

KAJ is een jeugd-en actievereniging. Wij strijden voor een waardig leven voor iedereen en dus ook een waardige job voor iedereen. We proberen via deze weg voor jongeren met precaire contracten verandering te bereiken.

Wij kwamen de laatste maanden vaak ik contact met jongeren die werkzaam zijn op de luchthaven. Precaire werkomstandigheden is iets wat we daar vaak tegenkomen, vooral bij de bagagisten, laden en lossen. Deze mensen zijn diegene die het zware en lastige werk doen en zitten op plaatsen die de passagiers en de gewone mens niet te zien krijgen.

Jongeren eisen aandacht voor hun leven

Waardig Leven

Antwerpen - waardig levenOp zaterdag 19 mei eisen jongeren van KAJ op een ludieke manier aandacht voor hun leven vandaag.

Via een stadsspel in centrum Antwerpen geven ze inkijk op 3 van hun grote levensgebieden nl. school, werk en thuis, en leggen hierbij enkele pijnpunten bloot.

Programma
  • 14u: verwelkoming en toelichting spel a.d.h.v. ‘het rad van onfortuin’ - Groenplaats Antwerpen
  • 14u30: startschot stadsspel ‘waardig leven’
  • 16u: afsluiter en persmoment met getuigenissen en de mogelijkheid om jongeren te interviewen - Groenplaats Antwerpen